2020 Kapalaran|Horoscope – Chinese Year of the White Metal Rat

Ang 2020 ay ang Chinese Year of the White Metal Rat. Magsisimula ang taong ito ng lunar mula Enero 25, 2020 at magtatapos sa ika-11 ng Pebrero, 2021. Ano ba ang prediksyon ng iyong kapalaran base sa 12 year Chinese zodiac sign.

Rat

Ang 2020 ay taon ng oportunidad para sa mga taong isinilang sa sign na Rat Zodiac Lahat ng bagay ay magiging pabor sa iyo maliban sa pag-ibig na magbibigay dahilan kung bakit nahihirapan kang ituon ang iyong mga layunin sa buhay. Maging maingat din sa iyong kalusugan. Mamili ng tamang pagkain at magkaroon ng sapat ng oras sa pag-eehersisyo at pahinga.

1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Ox

Para sa mga taong ipinanganak sa sign na Ox zodiac, ito ang panahon ng pagbabago upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang mga pinagdaanan na hirap o pagsubok sa nakaraang taon ay maari mong makalimutan dahil sa mas magandang kapalaran na maari mong makuha sa taong ito, kung paglalaanan mo ito ng mas maraming pagsisikap at magpatuloy sa pagiging kalmado.

1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tiger

Ang 2020 prediksyon para sa mga tao na ipinanganak sa sign na Tiger zodiac ay nagsasabi na masaganang gantimpala at payapang taon. Ang taong ito ay magdadala ng maraming pagbabago sa iyong buhay. Ngunit, pinapayuhan ka na huwag lang basta maghintay ng oportunidad kundi kumilos at lumikha ka ng iyong landas o pagkakataon at kung may oportunidad kailangan mong bilisan ang iyong pagdedesiyson lalo na sa proyekto na may kinalaman sa paglalakbay (travel).

1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Rabbit

Ang horoscope 2020 ng mga taong ipinanganak sa sign na Rabbit zodiac ay ang prediksyon na kung ano ang ginawa mo noong nakaraang taon ay direktang makakaapekto sa iyo ngayon 2020. Patuloy kang magsumikap na magtrabaho sa iyong mga layunin na nasimulan mo mula pa noong nakaraang taon; Hindi ka uunlad kung wala kang ginagawa at nanatili lang sa plano ang iyong mga nais. Matuto ng mga bagong kasanayan (skills) at pagbutihin ang iyong sarili na makakatulong sa pagsulong ng iyong buhay.

1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragon

Para sa mga tao na ipinanganak sa sign na Dragon zodiac, ang inyong 2020 ay nagsasaad ng kapayapaan at kalmado. Mas maraming oportunidad na dumami ang iyong kakilala at pwede maging kaibigan lalo na sa iyong pinagtratrabahuhan.

1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Snake

Para sa mga taong ipinanganak sa sign na Snake, ang taong 2020 ay mapalad o swerte dahil maari kang umunlad sa lahat ng aspeto ng buhay maliban lang sa kalusugan. Maaari mong mapanatili ang iyong magandang kalusugan na may sapat na pahinga o tulog at tamang gawi sa pagdiyeta.

1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Horse

Para sa mga taong ipinanganak sa sign na horse zodiac, ang prediksyon para sa taon na 2020 ay nagsasaad ng malaking pagbabago sa inyong buhay. Kailangan mong limutin ang iyong mga nakaraang pagkakamali at baguhin ang maling gawain na nakasanayan. Ang iyong pagbabago ay makakapagbigay sa iyo ng pagkakataon na kumita ng maganda

1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Sheep

also known as Lamb, Ram, and Goat

Ang prediksyon sa taon 2020 para sa mga taong ipinanganak sa sign na Sheep zodiac ay dapat handa sa lahat ng maaring magbago sa kanyang buhay. Ito ang magandang panahon upang baguhin ang iyong buhay, maghanap ng bagong trabaho o pagkakakitaan kung kinakailangan at lisanin ang masamang relasyon

1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Monkey

Ang sign ng Monkey zodiac sa 2020 ay magiging masigasig na harapin ang mga pagbabago sa kanilang buhay. Ikaw ay magiging mas dynamic at masigla sa iyong diskarte sa buhay. Sa Pananalapi at career, ang taon ay magiging maganda ang kita.

1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Rooster

Sa pangkalahatan, ang taong 2020 ay magiging isang matagumpay na taon para sa mga tao ng ipinanganak sa sign na Rooster zodiac. Sa bawat pagkakataon, dapat tignan ang maaring maging problema bago magdesisyon.

1921, 1933, 1945, 1957, 969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2028

Dog

2020 ay magandang taon para sa tao na ipinanganak sa sign ng Dog Zodiac. Mas simple ngunit may pag-unlad ng buhay mo ngayon. Masayang paglalakbay kasama ang iyong kapareha o pamilya ang maaring maranasan sa taon 2020.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2029

Pig

Ang taon 2020 para sa mga taong ipinanganak sa sign ng Pig Zodiac ay mas makakaramdam na kalayaan at kasiyahan ngayon taon. Mas produktibo sa pang araw-araw na pamumuhay. Asahan ang pag-unlad sa negosyo o trabaho.

1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2030

Para sa kumpletong 2020 Kapalaran|Horoscope – Chinese Year of the White Metal Rat

LOVE (PAG-IBIG), MONEY (PERA), CAREER (HANAPBUHAY), HEALTH (KALUSUGAN)

To watch on YouTube and more videois

Ang horoscope ay isang forecast o pagtataya o prediksyon o hula o maaring mangyari sa hinaharap ng isang tao. Karaniwang nagsasaad din ng katangian ng isang tao at mga magiging reaksyon ng tao sa bawat bagay o pangyayari batay sa mga ugnayan ng posisyon ng mga bituin at planeta sa panahon ng kapanganakan ng taong iyon.

Kaya ang artikulo na ito ng pagtataya na inyong kapalaran ay pagbibigay kaalaman o payo para sa ikabubuti ng inyong kapalaran sa taon na ito.

Ang horoscope na ito ay para sa pangkahalatan at maaring hindi angkop sa iba dahil depende ito sa inyong kasalukuyang kalagayan tulad ng edad, relihiyon o kultura.

Share