A

AIRPLANE

The definition of an airplane (eroplano) in a dream illustrates all the incredible possibilities of change, different experiences, and discoveries in your life.

ANT

Dreaming of ant (langgam) is a symbol of strength, enthusiasm, determination, unity, endurance, determination, sacrifice, and faithfulness. Despite its small size, the ant at the spiritual level possesses an immense power of fulfillment, reminding you that nothing is easy in life without any effort.

AHAS

Ang kahulugan ng iyong panaginip na ahas (snake) ay karaniwan simbolo ng paghihirap na pinagdadaanan sa buhay, kasamaan, pandaraya, kaaway na lihim, tukso at tao o bagay na hindi mapagkakatiwalaan

Ngunit sa positibong pananaw, ito ay simbolo na karunungan, lakas, pagpapapagaling (healing) at pagbabago sa iyong buhay. Ang pahiwatig ng panaginip na ahas kung ito ay mabuti o masama ay maaaring nakasalalay sa kanilang mga aksyon sa iyong panaginip.

Para sa mas maraming detalye ng ukol sa panaginip na Ahas / Snake

ALAHAS

Ang panaginip na alahas (jewelry) ay maaaring simbolo ng masaganang hinaharap at tagumpay, Ang alahas sa isang panaginip ay madalas na nagpapahiwatig na alam kung ano ang gusto mo at mga bagay na mahalaga sa iyo. Maari rin itong kumatawan sa talento na mayroon ka.

ALIMANGO

Ang panaginip na alimango (crab) ay nagpapahiwatig ng pagtitiyaga at determinasyon para matupad ang iyong ninanais.

ANGHEL | ANGEL

Ang ibig sabihin ng panaginip na anghel ay mensahero ng Diyos, simbolo rin ito ng proteksyon, gabay o mensahe ng responsibilidad na ibibigay sa iyo.

The Angel in your dream is a messenger of God, it is also a symbol of protection, guidance or message of responsibility to be given to you.

ANINO

Ang panaginip na nakita mo ang iyong anino (shadow) ay nagpapahiwatig ng pagkabahagi ng iyong pagkatao may natatanging katangian ka o pag-uugali na nakatago ngunit hindi mo rin alam tulad ng may mga tao na nagugulat na may kaya pala silang gawin na hindi nila inaakala.

ANUS | PUWET

The dream meaning of Anus (pwet) is a displacement of things, a change of behavior, and forgetting unnecessary negative emotions or life events. It’s also a symbol of your repentance.

ARAW NG MGA SANTO | ALL SAINTS DAY

Ang kahulugan ng panaginip na Todos los Santos o All Saints’ Day o Araw ng mga Santo ay nagpapahiwatig ng kasiyahan.  Ang panaginip na ito ay nagpapakita na magkakaroon ka ng masayang buhay at makakakuha ka ng tulong mula sa mga taong hindi mo kakilala.

The definition of a dream of Todos Los Santos or All Saints’ Day signifies pleasure, and this dream shows that you can have a happy life and get help from people you don’t know.

Para sa mas maraming detalye ng ukol sa panaginip na Araw ng mga Santo | All Saints Day

ASO

Ang kahulugan ng iyong panaginip na aso (dog) ay kumakatawan sa pagkakaibigan, katapatan at proteksyon. Ang panaginip na aso, minsan ay patungkol sa iyo ngunit kadalasan sinisimbolo nito ang mga taong nakapaligid sa iyo.

Ang pangarap na aso ay isang simbolo din kung paano mo pinoprotektahan ang iyong emosyon sa anumang kaganapan ng buhay. Ang uri, sukat, at kulay ng aso ang lahat ng ito ay sumasalamin kung paano mo pinoprotektahan ang iyong sarili mula sa mga mahirap na emosyon o pagharap sa mga problema.

Para sa mas maraming detalye ng ukol sa panaginip na Aso / Dog

ASH WEDNESDAY

Your dream of Ash Wednesday (Miyerkules ng Abo) means comfort for honesty and peace in the family.

ASUL NA AHAS

Ang panaginip na asul na ahas (blue snake) ay maaaring magdala ng isang kahalagahan sa relihiyon. Maaring isang mensahe mula sa Diyos na magbibigay sa iyo ng karunungan o bagong ideya.

ASWANG

Sa pangkahalatan ang aswang (monster) sa panaginip ay nagsasaad ng pangamba, takot, kawalan ng tiwala o mga pagsubok.

AWITING PAMASKO

Ang makarinig ng awiting pamasko (Christmas song) sa panaginip ay nagsasaad ng mga magandang ala-ala. Kapag sa iyong panaginip ay may nangangaroling, ito ay nagpapahiwatig na magbigay ka ng kabahagi ng iyong pagpapala upang lalo ka pang makatanggap ng biyaya.

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Share