Araw ng mga Puso (Valentine’s Day)

Image result
source:Primary Games

Ang mga panaginip ng Araw ng mga Puso ay nagpapahiwatig ng iyong pag-ibig, relasyon, partner, pagsasa-ayos o paghihiwalay. Kilalanin ang kahulugan ng iyong mga panaginip at iugnay ang mga ito sa iyong buhay pag-ibig. Alamin kung ano ang ibig sabihin nito sa iyong mga panaginip.

Ang mga karaniwang panaginip sa araw ng mga puso.

Ang panaginip na makatanggap ng regalo ng Araw ng Puso ay nangangahulugan na masisiyahan ka sa isang sorpresa sa lalong madaling panahon mula sa iyong kasintahan. Ito ay maaaring isang regalo o isang sorpresa pagbisita kung siya ay kasalukuyang sa isang malayong lugar.

Kung ikaw ay wala pang karelasyon, ang makatangap ng proposal sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais ng pag-ibig at atensyon sa iyong napupusuan.

Ngunit kung ikaw ay nasa isang relasyon, ang makatanggap ng proposal sa Araw ng mga Puso ay isang negatibong tanda  ay magkakaroon ka ng problema sa iyong iniibig.

Kung managinip ka na lahat ay nakatanggap ng Valentine (gift) maliban sa iyo, simbolo ito ng iyong nararamadaman na guilt sa paraan ng iyong pagkilos sa ilang tunay na kalagayan sa buhay. Maaari ring pakiramdam mo napag-iiwanan ka na ng lipunan nasa kapagaliran mo.

Ang kahon na puno ng mga bagay na may kinalaman sa Valentines, ay nagpapahiwatig ng iyong nakaraan at ng dakilang pag-ibig na mayroon ka noon. Ikaw ay magpakasal sa taong ito sa lalong madaling panahon.

Sa panaginip kung ikaw ang nagbigay ng Valentine’s Day Cards nagpapahiwatig ito ng iyong pangangailangan ng ipahayag ang pag-ibig at pagmamahal.

Share