Ash Wednesday (Miyerkules ng Abo)

Ang panaginip mo na Ash Wednesday ay nangangahulugan ng kaaliwan para sa tapat at kapayapaan sa pamilya.

Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng Ash Wednesday o Miyerkules ng abo at saan ba ito nagmula?

Ang Ash Wednesday ay isa sa pinakasikat at mahalagang mga banal na araw sa kalendaryo ng liturgical.

Ang Miyerkules ng Abo o Miyerkules-de-Senisa ay ang unang araw ng Kuwaresma at panahon ng pag-aayuno. Ang Kuwaresma na hango sa salitang “quarenta” ay paggunita sa huling 40 araw ng pagtigil ni Kristo sa daigdig bago natupad ang pagliligtas sa sangkatauhan na ang naging katumbas ay ang Kanyang kamatayan sa Krus.

Ang Miyerkules ng Abo ay nagmula sa sinaunang tradisyon ng Hudyo ng pagsisisi at pag-aayuno, ang paglalagay ng abo sa ulo ay kasama sa kanilang kagawian. Ang mga abo ay sumasagisag sa alikabok mula sa kung saan ginawa tayo ng Diyos.

Tulad ng paglalapat ng pari sa mga abo sa noo ng isang tao ay nagwiwika siya ng mga salita “Tandaan mo tao na sa alabok ka nagmula kaya sa alabok ka rin magbabalik.” O kaya nama’y “Lumayo ka sa kasalanan at sumampalataya sa Ebanghelyo.”

Ang mga abo ay sumasagisag din sa kalungkutan. Sa kasong ito na kalungkutan na nagkasala tayo at naging sanhi ng paghahati mula sa mga kasulatan ng Diyos. Ang paglalagay ng abo ay tanda ng pagsisisi ayon sa mga kasulatan mula sa Ikalawang-Siglong Simbahan.

Ang mga pari ay namamahala ng mga abo sa panahon ng Misa at ang lahat ay iniimbitahan na tanggapin ang mga abo bilang isang nakikitang simbolo ng pagpapakasakit at kahit di-Kristiyano ay maaring din tumanggap nito.

Ang mga abo ay ginawa mula sa pinagpalang mga sanga ng palma na kinuha mula sa nakaraang taon ng misa ng palaspas o Palm Sunday Mass.

Mahalagang tandaan na ang Ash Wednesday ay araw ng pagsisisi at pag-aayuno.

Photo credit to the owner

Share