Aso (Dog)

Ito ba nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na aso?

Ang kahulugan ng iyong panaginip na aso ay kumakatawan sa pagkakaibigan, katapatan at proteksyon. Ang panaginip na aso, minsan ay patungkol sa iyo ngunit kadalasan sinisimbolo nito ang mga taong nakapaligid sa iyo.

Ang panaginip na aso ay simbolo rin ng damdamin kung paano mo pinoprotektahan ang iyong emosyon sa anumang pangyayari sa buhay. Ang uri, sukat, at kulay ng aso lahat ay sumasalamin kung paano mo pinoprotektahan ang iyong sarili mula sa mga mahirap na emosyon o pagharap sa mga problema.

Kung sa iyong panaginip ay aso na pwedeng alagaan, ito ay simbolo ng kagalakan. Ngunit kung ito ay wild o ligaw na aso, nangangahulugan ito ng ilang pagsubok na parating.

Kung sa panaginip ay kasama mo ang iyong aso na naglalakad o namamasyal, kapag ang aso ay malusog, simbolo ito ng magandang pagtitiwala samantala kung mukhang may sakit naman ay kabaligtaran, pagtataksil o masisirang relasyon.

Ang kung naglalakad ka sa iyong panaginip at may nakasunod na aso sa iyo o ito ay nasa iyong likuran lamang, ito ay simbolo ng mga taong umaasa sa iyo.

Ang makita sa panaginip ang aso na may sakit, nagsasaad ito ng napabayaang pagkakaibigan. At kung aso naman ay namatay sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ito ng pagkawala ng magandang relasyon mula sa taong kakilala mo. 

Tahol ng aso sa panaginip, ay may iba’t ibang pahiwatig depende sa sitwasyon kung ang tahol nya ba ay natutuwa o nagagalit. Kung ang tahol ng aso ay dahil sa tuwa, nagpapahayag ito na masayang gawain. Ngunit kung ito ang tahol ng aso ay dahil sa galit, simbolo ito ng iyong inis o pagkayamot sa ilang tao na nakapaligid sa iyo. Simbolo rin ito ng mga kahilingan na hindi pa natutupad.

Kung hinahabol ka ng aso sa iyong panaginip ay nagsasaad ito ng iyong pagkabalisa o takot. Maaring magkaroon ka ng isyu sa buhay pag-ibig o nakagawa ka ng isang kasalanan ngunit hindi sinasadya at ang panaginip ay senyales na nais mong makatakas sa mga sitwasyon na iyon. Ang pagtakbo mo palayo sa aso sa iyong panaginip, simbolo na iyong pagdududa sa mga hangarin ng ilan sa iyong mga kaibigan.

Ang panaginip na nag-aaway ang mga aso ay nagpapahiwatig ng kaibahan ng iyong interes sa mga nakakasama mo na maaring maging dahilan upang ikaw ay ipahiya nila.

Ang panaginip na patay o namamatay na aso ay maaaring kumatawan sa pagsuko. Maari ring ito magpahayag na mawawalang tiwala at pagkakaibigan.

Ang panaginip na pinatay mo ang aso ay nagpapahiwatig ng mawawalan ka ng isang matapat na kaibigan dahil sa iyong nakakasakit ng salita o gawa. Subukan mo na maging mas maingat sa bawat iyong sasabihin at gagawin bilang kaibigan.

Kung ang aso ay nais kang kagatin sa iyong panaginip, nangangahulugan ito na ilan sa mga taong nakapaligid sa iyo ay may hindi kagandahang pag-uugali na medyo bastos at mahilig magpahiya. 

Ang isang kagat ng aso sa kamay ay sumisimbolo sa hindi tapat at pagtataksil.

Ang makita ng umiihi ang aso ay nagpapahiwatig ng biglaang kasiyahan o aktibidad.

Kung aso naman sa iyong panaginip tila hindi mapakali ay nagsasaad ito ng iyong pagkabalisa o maaring self conflict dahil nahihirapan kang magdesisyon kung ano ang tama at mali.

Ang panaginip na ang iyong aso ay nasa doktor upang magpasuri ay kumakatawan sa isang pagkakaibigan na nangangailangan ng pag-aayos. Marahil sinusubukan mong ayusin ang nasirang pagkakaibigan.

Kung isang tuta ang nasa iyong panaginip, ito ay simbolo na iyong kakayahan sa pag-aalaga, di lamang sa hayop kundi pati na rin sa trabaho, kaibigan at pamilya.

Kung may napulot o nakuha kang isang aso sa iyong panaginip, ito ay simbolo ng pag-iisa, lumbay at paghahanap mo ng kaibigan.

Kung sa panaginip mo ikaw ay kabahagi ng mga aso, ito ay nagpapahayag ng pakikisama mo sa iyong pamilya na kailangan mo silang protektahan at mahalin.

Ang  pagkuskos sa tiyan ng isang aso ay simbolo ng iyong lubos na tiwala sa iyong karelasyon o kaibigan.

Ang pagpapaligo sa aso sa panaginip ay simbolo ng iyong pagiging matulungin at magpag-aruga.

Kung palakaibigan ang aso na nakita mo sa panaginip, nagpapahiwatig ito na ang iyong karelasyon o ilang taong malalapit sa iyo ay handa kang protektahan.

Kung sa iyong panaginip na aso na nilalaro o parang hinahabol ang buntot nito, simbolo ito ng pag-aaksaya ng oras sa walang kabuluhang bagay na hindi naman pinagkakakitaan o walang maibubungang mabuti para sa iyong hinaharap.

Kung nakita mo naman ay dalawang aso na parang naghahalikan dahil sa pagdila nila sa isa’t isa, nangangahulugan ito na maiintindihan mo na ang mga bagay o tao na nagbibigay sa iyo ng alalahanin halimbawa pagkatuklas sa mga pangyayari ng isa sa mga kakilala mo at maintindihan mo na kung bakit ganoon ang kanyang pag-uugali o katangian.

Kung pinapakain mo naman ang aso sa panaginip, nagsasaad ito ng iyong pangagala sa sarili lalo na sa paglinang ng iyong kakayahan. Sa pagkakaibigan, ipinapahiwatig din nito na kailangan mong maglagay ng mas maraming oras at pagsusumikap upang mapangalagaan ang inyong relasyon.

Ang pagbili ng aso sa panaginip ay nagpapahayag na kailangan mo ng makakasama sa bawat araw ng iyong ginagawa upang protektahan ka at gabayan.

To watch on YouTube and for more videos

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan, lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na umaapaw na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Share