Baboy (Pig)

Image by Digital Photo and Design DigiPD.com

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan ng panaginip na baboy?

Ang kahulugan ng iyong panaginip na baboy ay nagbabadya ng mabuti at masamang bagay sa iyong buhay at pagkatao.

Ang mga baboy sa mga panaginip ay maaaring sumagisag sa kasakiman, katigasan ng ulo, pagkamakasarili, kasuklam-suklam, katakawan, pagpapalabis, atbp.

Maarin ring ipinapahiwatig nito na ang iyong mga kaibigan ay hindi mapagkakatiwalaan.  

Nagpapahiwatig din ito nang pagsubok, ngunit ng dahil sa iyong pagsusumikap lahat ng ito ay iyong malalampasan. Kaya ang baboy sa panaginip ay simbolo rin ng pagbabago tungo sa maunlad na buhay at mabuting pagkatao.

Sa negosyo, ang isang baboy sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng karagdagang kita o tubo. Kaya kung ang nakita mo sa iyong panaginip ay higit sa isa o maraming baboy, asahan mo na may parating sa iyong biyaya na higit pa sa iyong nais.

Ganoon din kung malusog na baboy ang nasa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa iyong negosyo. Maaari ring ipinahihiwatig nito ang mga posibilidad ng bagong ugnayan sa negosyo  (business partner) at mga bagong kapaki-pakinabang na kontrata.  

Sa larangan ng pag-ibig, ang baboy sa panaginip ay nangangahulugan na ang iyong minamahal ay tunay na nagmamahal din sa iyo.  

Kung ang baboy naman sa iyong panaginip ay mukhang may sakit, ito naman ay nagpapahiwatig ng problema sa iyong trabaho ngunit madaling naman itong malulutas sa tulong ng iyong mga kasamahan.

Kung sa iyong panaginip may biglang tumakbo na baboy, ito nagpapahiwatig ng kabiguan sa pag-ibig at trabaho dahil may ibang nakalaan para sa iyong hinaharap.

Kung maruming baboy naman ang nakita mo sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig naman ng kakulangan ng paggalang sa iyong karelasyon kabilang na ang pagtataksil. Maaari mo ring maranasan ang isang bastos at nakakasakit na pag-uugali mula sa isang tao, marahil ito ay ilan sa mga malalapit na tao sa iyo tulad ng kaibigan o kamag-anak.

Ang baboy ay ang ikalabindalawa sa 12-taong cycle ng Chinese zodiac sign Ayon sa Chinese zodiac sign, ang personalid at mga katangian ng baboy ay masayahin, puno ng enerhiya, matulungin at may kompyansa sa hinaharap.

Sa espirituwal na antas, ang baboy ay sagisag ng kasaganahan, kayamanan at kasiyahan. Ang baboy ay isang makapangyarihang simbolo dahil dinadala nito ang lahat ng mabubuting bagay tulad ng pagkakaroon ng pinatabang baboy na nagdadala ng suwerte sa buhay.

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Share