Baboy (Pig)

Image by Digital Photo and Design DigiPD.com

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na baboy?

Kahulugan ng Panaginip na Baboy (Pig) – Part 1

Ang kahulugan ng iyong panaginip na baboy ay nagbabadya ng mabuti at masamang bagay sa iyong buhay at pagkatao.

Ang mga baboy sa mga panaginip ay nagpapahiwatig ng kasiyahan, kita (earnings) at kaunlaran, ngunit maaari ring itong sumagisag sa kasakiman, katigasan ng ulo, pagkamakasarili, katamaran, katakawan, pagpapalabis, atbp.

Nagpapahiwatig din ito nang pagsubok, ngunit ng dahil sa iyong pagsusumikap lahat ng ito ay iyong malalampasan. Kaya ang baboy sa panaginip ay simbolo ng pagbabago tungo sa maunlad na buhay at mabuting pagkatao.

Sa negosyo, ang isang baboy sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng karagdagang kita o tubo. Kaya kung ang nakita mo sa iyong panaginip ay higit sa isa o maraming baboy, asahan mo na may parating sa iyong biyaya na higit pa sa iyong nais.

Ganoon din kung malusog na baboy ang nasa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa iyong negosyo. Maaari ring ipinahihiwatig nito ang mga posibilidad ng bagong ugnayan sa negosyo  (business partner) at mga bagong kapaki-pakinabang na kontrata.  

Kung ang baboy naman sa iyong panaginip ay mukhang may sakit, ito naman ay nagpapahiwatig ng problema sa iyong trabaho ngunit madaling naman itong malulutas sa tulong ng iyong mga kasamahan.

Sa larangan ng pag-ibig, ang baboy sa panaginip ay nangangahulugan na ang iyong minamahal ay tunay na nagmamahal din sa iyo.  

Maari ring ipinapahiwatig nito na ang iyong mga kaibigan ay hindi mapagkakatiwalaan.  

Ang kahulugan ng panaginip na malinis na baboy ay nagmumungkahi na ang isang tao sa iyong buhay ay sinusubukan na baguhin ang sarili para sa ikabubuti ng inyong relasyon. Gayunpaman, nahihirapan kang tanggapin ang mga pagbabagong iyon dahil sa nawalang tiwala halimbawa ng dahil sa pagtataksil at palaging nasa iyong isipan na ang mandaraya ay likas na mandaraya o naniniwala ka na ang masasamang tao ay likas na masama.

Kung maruming baboy naman ang nakita mo sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig naman ng kakulangan ng paggalang sa iyong karelasyon kabilang na ang pagtataksil. Maaari mo ring maranasan ang isang bastos at nakakasakit na pag-uugali mula sa isang tao, marahil ito ay ilan sa mga malalapit sa iyo tulad ng kaibigan o kamag-anak.

Ang makita ang isang patay na baboy na nakahiga lamang sa lupa sa panaginip, nagsasaad ito na ibinababa mo ang iyong mga pamantayan o natuto ka ng magpakumbaba.

Ang isang baboy na nagsilang ng mga biik sa panaginip ay nagmumungkahi ng paglikha ng mga bagong ideya at proyekto. Gayunpaman, kung ang mga bagong panganak na biik ay may sakit o nag-aaway dahil nag-uunahan sa pagsuso. Maaari itong kumatawan na ikaw ay masyadong sakim.

Kahulugan ng Panaginip na Baboy (Pig) – Part 2

Kung sa iyong panaginip may biglang tumakbo na baboy, ito ay nagpapahiwatig ng kabiguan sa pag-ibig at trabaho dahil may ibang nakalaan para sa iyong hinaharap.

Kung inatake o hinabol ka ng baboy sa iyong panaginip, ito ay simbolo ng dumi ng iyong kapaligiran at kondisyon para sa pangkalusugan. May mga maruming bahagi ng kapaligiran sa iyong bahay o sa lugar na iyong trabaho na maaaring magdulot ng mga nakakahawang sakit.

Ang pagkatay sa isang baboy sa panaginip ay isang positibong palatandaan ng dahil sa iyong pagsisikap ay maaaring mo ng makuha ang iyong nais sa hinaharap. Gayunpaman, ito rin ay simbolo ng ilang sakripisyo, para matupad ang iyong pinakaminimithi tulad ng pagsasakripisyo mo na bitiwan ang iyong trabahong swelduhan para makapag-focus sa iyong negosyo na siyang magbibigay sa iyo ng kasaganahan o pagsasakripsyo mo na hindi makasama ang iyong pamilya para magtrabaho sa ibang bansa na mabigyan sila ng magandang buhay.

Kung pinapakain o binibigyan mo ng pagkain ang baboy sa panaginip, ito ay simbolo na ang iyong plano o aksyon ay naayon para matupad mo ang iyong nais at maging matagumpay sa iyong larangan.

Kapag ang panaginip na baboy ay nagwala (wild) at inaatake ang lahat, ito ay kumakatawan sa pagkawala ng kontrol ng iyong emosyon sa mga bagay na hindi mo natupad o mga dumating na pangyayaring hindi mo gusto.

Ang kahulugan ng panaginip na kagat ng baboy ay nakasalalay sa lokasyon at kalubhaan ng kagat. Kung pagkagat nya sa iyo ay magaan lamang dahil siya ay nakikipaglaro, ito ay kumakatawan sa panalo (win) at parating na kayaman. Ngunit kung ito ay madiin at masakit, ito ay nagpapahiwatig ng pag-iingat na maaring masaktan ka o mahawahan ng sakit.

Ang kahulugan ng panaginip na baboy na lumilipad ay nagsasabi na ang isang taong kilala mo ay hinahabol ang mga pangarap niya na inaakala mong imposible. Ito ay simbolo ng inggit dahil sa kabila ng kanyang paniniwala at pagsisikap na maabot ang pangarap, ikaw naman ay lihim na naniniwala na ang tao iyon ay mabibigo. Simbolo rin ito ng kawalan ng tiwala sa isang sitwasyon, tulad ng nagtratrabaho ka isang proyekto ngunit sa iyong isipan at pakiramdam, ito ay mabibigo.

Kung ang mga baboy ay nagsasalita sa panaginip, bigyang pansin ang mensahe na sinasabi nito. Ang mga sinabi ng baboy sa iyong panaginip ay maaaring magbigay ng kapaki-pakinabang na pananaw sa negosyo.

Ang kahulugan ng panaginip na itim na baboy sa pangkalahatan ay kumakatawan sa kayamanan at magandang kapalaran. Ang panaginip na isang magiliw na itim na baboy ay nagpapahiwatig na iyong pangarap ay magkakaroon ng magandang pagkakataon upang maisakatuparan. Ang panaginip na isang mabangis na itim na baboy ay nagpapahiwatig ng kahirapan na haharapin sa buhay.

Kung isang buntis ang nakakita na itim na baboy sa panaginip, nagpapahiwatig ito na ang kanyang isisilang ay lalaki samantala kung puting baboy naman ay babae.

Ang kahulugan ng panaginip na isang puting baboy ay isang simbolo ng pagbabago sa relasyon. Marahil ay may makikilala kang isang tao at magsisimula ang inyong isang simpleng pagkakaibigan tungo sa magandang relasyon.

Ang pink na baboy sa panaginip ay nauugnay sa taong mahal mo, gayunpaman ang taong ito ay nagmamatigas tungkol sa ilang mga isyu. Ang panaginip ay nagsasabi sa iyo na dapat mo pa ring mahalin ang tao ito kahit na anuman ang kanilang paniniwala.

Kung katawan ng parte ng baboy ang iyong nasa panaginip tulad ng ulo o ang bahagi ng mukha ito ay sumisimbolo ng ilang tawag sa pagkilos o gawin na iyong mga plano. Kung nakita o kinakain mo ang tainga ng baboy ito ay nagpapahiwatig ng panloloko, maaring ikaw ang magulangan o manloko. Babala rin ito na mag-ingat sa pakikinig at pagsunod sa payo ng ibang tao.

Ang isang panaginip na nguso o ilong ng baboy ay simbolo na maaaring magkaroon ka ng mga bisita na hindi mo gusto sa iyong bahay o trabaho. Samantala, ang pagkain o makita ang mga paa ng baboy sa panaginip ay simbolo naman na ang iyong pangalan ay maaaring masira dahil sa tsismis. Kung sinusubukan mong magbuntis, ang mga paa ng baboy ay isang magandang palatandaan na maaari kang mabuntis o maglihi sa lalong madaling panahon.

Ang pag-inom o paghawak sa dugo ng baboy sa panaginip ay nagsasaad na kailangan mong labanan ang lahat ng hadlang upang maangkin mo kung ano ang nararapat sa iyo. Ang karne ng baboy naman sa panaginip ay nagpapahiwatig ng positibong pagbabagong-anyo sa bawat bahagi ng iyong buhay.

Ang baboy ay ang ikalabindalawa sa 12-year cycle ng Chinese zodiac sign. Ayon sa Chinese zodiac sign, ang personalid at mga katangian ng baboy ay masayahin, puno ng enerhiya, matulungin at may kompyansa sa hinaharap.

Sa espirituwal na antas, ang baboy ay sagisag ng kasaganahan, kayamanan at kasiyahan. Ang baboy ay isang makapangyarihang simbolo dahil dinadala nito ang lahat ng mabubuting bagay tulad ng pagkakaroon ng pinatabang baboy na nagdadala ng suwerte sa buhay.

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin, magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo bibigyang kahulugan ang iyong panaginip. Tandaan lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Share