Bulkan (Volcano)

Bulkan – Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang ibig sabihin nito?

Sa panaginip ang kahulugan ng isang bulkan, na unang pumapasok sa ating isipan ay “sumabog” na damdamin o lalo na ang galit.

Ang panaginip na isang bulkan ay hindi lamang dahil sa galit kundi pati na rin kapag nababalisa ka o nabigla, at maaaring dahil nakakaramdam ka ng tensyon.

Kung sa panaginip mo ay puno ng galit at takot ang naramdaman mo habang lumilindol ay maaring reflection ito na iyong nararamdaman. Kapag ganito ang iyong panaginip, tumingin ka sa iba pang mga aspeto ng iyong panaginip para sa mga palatandaan at pahiwatig upang makatulong malutas ang mga sanhi ng pagkabalisa mo.

Ito rin ay nagpapahiwatig ng isang away o pagkasalungat na maaring makasakit ka ng damdamin ng iba o ikaw mismo ang hamunin ng isang sitwasyon na makakasakit sa iyong damdamin. Ngunit magagawan mo rin ito na paraan upang maisaayos kung ano man ang hindi napagkakasunduan.

Ang bulkan sa iyong panaginip ay maaari ring nagpapahiwatig ng mga sitwasyon kung saan hindi ka nakikinig sa mga babala tungkol sa isang bagay. Babalewalain mo ang mga problema, o mga payo na binibigay sa iyo ng mga taong malapit sa iyo, kung paano maiiwasan ang mga problema. Maaring ginagawa mo ito upang maiwasan ang mas malaking problema sa hinaharap.

Ngunit kung ang nakita mo naman sa iyong panaginip ay tahimik o payapang bulkan, ito sumasagisag na iyong pagiging matatag sa kabila na lahat ng pagsubok ay napapanatili mo pa rin ang kapayapaan at kasiyahan sa iyong buhay.

Tandaan na, ang pagsabog na bulkan ay maaari simbolo rin na makakatulong upang linisin ang mga hadlang o mailabas mo ang tensyon ng iyong nararamdaman o isang resolusyon sa iyong problema.

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Photo – credit to the owner

Share