Category: Panaginip

Palaspas (Palm)

Ito ba ang nasa iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan ng panaginip na palaspas? Ang kahulugan ng iyong panaginip na palaspas (dahon ng palma o...

Langgam (Ant)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan ng panaginip na langgam? Ang kahulugan ng iyong panaginip na langgam ay isang simbolo...

Lindol (Earthquake)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan ng panaginip na lindol? Ang kahulugan ng iyong panaginip na lindol ay napakalakas na...

Dugo (Blood)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan ng panaginip na dugo? Ang kahulugan ng iyong panaginip na dugo ay simbolo ng...

Leon (Lion)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan ng iyong panaginip na leon? Ang kahulugan ng iyong panaginip na leon ay kumakatawan...

Singsing (Ring)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan ng panaginip na singsing? Ang kahulugan ng iyong panaginip na singsing ay simbolo ng...

Ngipin (Teeth)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan ng panaginip na ngipin? Ang kahulugan ng iyong panaginip na ngipin ay mayroong iba’t...

Bote (Bottle)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan ng panaginip na bote? Ang kahulugan ng iyong panaginip na bote ay kadalasan ay...

Eroplano (Airplane)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan ng panaginp na eroplano? Ang kahulugan ng iyong panaginp na eroplano ay nagpapakita ng...

Baboy (Pig)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan ng panaginip na baboy? Ang kahulugan ng iyong panaginip na baboy ay nagbabadya ng...