Paputok (Fireworks)

Paputok, ay isang simbolo ng pagdiriwang, hindi inaasahang balita o kayamanan. Maaari rin nitong ipahiwatig biglaang pangyayari na tila nakakagulat o walang kasiguruhan. Ito

Read More

Anus (Puwet)

Ano ang ipinahihiwatig ng anus (puwet) sa iyong panaginip Ang Anus (pwet) sa panaginip ay simbolo ng pag-aalis ng mga bagay, pagbabago ng pag-uugali, paglimot

Read More

Bulkan (Volcano)

Bulkan – Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang ibig sabihin nito? Sa panaginip ang kahulugan ng isang bulkan, na unang

Read More

MULTO (GHOST)

Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang ibig sabihin nito? Ang multo sa mga panaginip ay nagpapahiwatig ng ilang mga bagay

Read More