Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at naramdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay at kultura o...