Dugo (Blood)

Image by Gerd Altmann

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan ng panaginip na dugo?

Ang kahulugan ng iyong panaginip na dugo ay simbolo ng buhay, pag-ibig, hilig at pagkabigo.

Kung nakita mo ang salitang “Dugo o Blood” sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ito ng permanenteng sitwasyon na hindi mo na matatakasan.

kung dugo naman ang ginamit bilang panulat nangangahulugan ito na ibubuhos mo iyong buong lakas matupad lang ang iyong pangarap at di ka susuko.

Sa panaginip, kung ang dugo ay nakita mo sa iyong dingding (wall) ay nagpapahiwatig ito na dapat ikaw ay mag-iingat. At simbolo rin ito na may isang sitwastyon na kailangan mong harapin.

Kung sa panaginip mo naman ay ikaw ay nauubusan na ng dugo o pagdurugo (bleeding) ay simbolo ito na kahirapan ng emosyon at nawawalan ka ng pag-asa ma solusyonan ang iyong pinagdaraanan.

Sa iyong panaginip, kung ang pag-iyak ng dugo ay nakita mo sa ibang tao, ito ay nagpapahiwatig ng kanyang paghihirap at paghingi ng tulong.

Kung ang dugo naman ang nagkalat sa iyong kapaligiran ay simbolo ito ng stress o paghihirap na iyong damdamin.

Kung sa panaginip, ang iyong pag-ubo ay may kasamang dugo. Ito ay pahiwatig na nagsasayang ka ng oras at lakas sa isang bagay o tao.

Kung sa iyong panaginip ay may dugo ka sa iyong kamay, ito ay magandang pahiwatig na may darating sa iyong swerte. Ngunit kung ito ay hinugusan mo, kailangan mong mag-ingat sa mga iyong pasya.

at kung ikaw ay umiinom ng dugo ay nagpapahiwatig ito ng kasiyahan, kapangyarihan at tagumpay.

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Share