Dugo (Blood)

Related image

Dugo sa panaginip ay simbolo ng buhay, pag-ibig, hilig at pagkabigo.

Kung nakita mo ang salitang “Dugo o Blood” sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ito ng permanenteng sitwasyon na hindi mo na matatakasan.

kung dugo naman ang ginamit bilang panulat nangangahulugan ito na ibubuhos mo iyong buong lakas matupad lang ang iyong pangarap at di ka susuko.

Kung ang dugo sa panaginip ay nakita mo sa iyong dingding (wall) ay nagpapahiwatig ito na dapat ikaw ay mag-iingat. At simbolo rin ito na may isang sitwastyon na kailangan mong harapin.

Kung sa panaginip mo naman ay ikaw ay nauubusan na ng dugo o pagdurugo (bleeding) ay simbolo ito na kahirapan ng emosyon at nawawalan ka ng pag-asa ma solusyonan ang iyong pinagdaraanan.

Sa iyong panaginip, kung ang pag-iyak ng dugo ay nakita mo sa ibang tao, ito ay nagpapahiwatig ng kanyang paghihirap at paghingi ng tulong.

Kung ang dugo naman ang nagkalat sa iyong kapaligiran ay simbolo ito ng stress o paghihirap na iyong damdamin.

Kung sa panaginip, ang iyong pag-ubo ay may kasamang dugo. Ito ay pahiwatig na nagsasayang ka ng oras at lakas sa isang bagay o tao.

at kung sa iyong panaginip, ikaw ay umiinom ng dugo ay nagpapahiwatig ito ng kasiyahan, kapangyarihan at tagumpay.

Photo - credit to the owner

Share