E

EARTHQUAKE

Earthquake (lindol) indicates that you are experiencing major “tremors” that threaten your stability. It is a symbol of your fear, insecurity, or helplessness.
The earthquake also causes “guilt” for something in your life that you think is your “fault”?
The dream of an earthquake can also mean that you are undergoing a life-changing journey.

EROPLANO

Ang kahulugan ng iyong panaginip na eroplano (airplane) ay nagpapakita ng lahat ng mga kahanga-hangang posibilidad ng pagbabago sa iba’t ibang karanasan sa pagmamahalan, negosyo at pagtuklas sa buhay mo ngayon.

Para sa mas marami pang detalye tungkol sa panaginip na Eroplano

ESTRANGHERO

Ang kahulugan ng iyong panaginip sa estranghero (stranger) sa pangkahalatang simbolo, ito ay nagpapahiwatig na may tao kang makikilala sa darating na panahon na siyang makakatulong at gagabay sa iyo para makamit mo ang iyong ninanais.

Share