Eroplano (Airplane)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan ng panaginp na eroplano?

Ang kahulugan ng iyong panaginp na eroplano ay nagpapakita ng lahat ng mga kahanga-hangang posibilidad ng pagbabago sa iba’t ibang karanasan sa pagmamahalan, negosyo at pagtuklas sa buhay mo ngayon.

Ngunit mayroon din itong mga posibilidad ng kabiguan tulad ng hindi mo makukuha ang iyong mga proyekto o mga pagkaantala sa iyong mga gawain, hindi inaasahang pagbabanta, at ang posibleng trahedya.

Kung sa iyong panaginip ang eroplano ay palipad na (taking off), ito ay nagpapahiwatig na mayroon kang plano at idea na maaring magtagumpay.

Isang landing plane naman ay babala na ilan sa iyong mga kaibigan ay nagseselos sa iyo.

At kung nahihirapan naman ang eroplano sa pag-landing sa iyong panaginip, ito ay simbolo naman ng iyong takot, pagdududa at kawalan ng kakayahan makontrol ang isang sitwasyon.

Kung sa panaginip mo naman, ikaw ay naglalakbay at nakasakay sa eroplano at ito ay nasa himpapawid ,nagpapahiwatig ito ng paglisan sa isang pangyayari upang subukan ang bagong paraan na walang katiyakan, halimbawa pag-alis mo sa iyong trabaho upang maghanap pa ng bagong pagkakakitaan.

Kung ito naman ay nakaparada lamang, nagpapahiwatig naman ito ng pagdududa sa iyong mga plano.

Kung ang nakita mo sa iyong panaginip na ikaw ay nakakita ng eroplano sa himpapawid. Ito ay simbolo ng swerte tulad na paglago ang iyong kita (income) at ikaw ay lubos na naniniwala sa iyong mga plano na ito ay magtatagumpay.

Ang pakpak ng eroplano ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi sa eroplano. Kaya’t kung ito ang nasa iyong panaginip, ito ay simbolo ng isang bahagi ng problema o sitwasyon, lalo na kung ang pakpak ng eroplano ay may apoy, ang panaginip na iyon ay nangangahulugan na mayroong ilang mga problema na dapat mong malaman mula sa mga taong nakapaligid sa iyo at ayaw itong ipaalam sa iyo upang di ka mag-alala. Ngunit lalo lamang magiging kumplikado kung hindi mo ito malalaman. Ngunit kung ang pakpak naman ay maayos, ito ay simbolo ng iyong pananampalataya o tiwala sa iyong sarili o sa iba at nagsasabi na iwasan na ang pagdududa o pangamba. Ito ay nagpapahiwatig na maging kalmado ka lang at manampalataya.

Kung ang nakita mo naman sa iyong panaginip ay nakaligtas ka sa isang plane crash, ang ibig sabihin nito ay madadagdagan ang iyong pinasyal.

Ngunit, kung ang nakita mo sa iyong panaginip ay ang iyong sarili na namatay sa isang plane crash, ito naman ay babala na magkontrol ng iyong mga hilig lalo na sa pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan o praktikal.

Kung ang nakita mo sa iyong panaginip na ang sinasakyan mong eroplano habang nasa himpapawid ay nag-iba ng direksyon ng lugar na pupuntahan, ito simbolo ng hindi inaasahang pagbabago na magdudulot ng swerte sa iyong buhay.

Kung bumagsak ang eroplano sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig na ang isang negosyo ay mabibigo. Kaya dapat maghanap na ng ibang paraan at magdasal upang ito ay maiwasan.

Kung ikaw ay ang piloto sa iyong panaginip, nagpapahiwatig ito na ikaw ay magtatagumpay sa pakikipagsapalaran sa isang negosyo.

Sinasabi ng karamihan sa ating minanang pamahiin na ang eroplano sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na parating na biyaya tulad ng pera.

Sa espirituwal na antas, ang eroplano ay kumakatawan sa paglalakbay sa buhay na mayroon ang bawat isa.

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Photo – credit to the owner

Share