H

HEAVEN

Dreaming of heaven (langit) is a symbol of happiness.

HINAHABOL

Sa panaginip kapag ikaw ay hinahabol (chasing) nangangahulugang ito ng iniiwasan mong isyu o tao.

HOUSE

The house (bahay) in a dream is a symbol of safety and comfort.

Share