I

ITAK

Ang panaginip na itak (long knife) ay simbolo ng kapangyarihan, galit, pagkakamali, at biktima. Simbolo rin ito ng kapabayaan, pagkabigla o mga hindi sinasadyang nagawa.

ITIM NA AHAS

Ang panaginip na itim na ahas (black snake) ay karaniwang nagpapahiwatig ng potensyal na panganib at binabalaan ka na maging maingat. Ang mga itim na ahas sa mga panaginip ay karaniwang may negatibong kahulugan at maaaring ipahiwatig ang ilang mga pagsubok na sa iyong buhay.

Share