K

KAGALAKAN

Ang kagalakan (joy), tuwa o masarap na pakiramdam sa panaginip ay isang positibong tanda ng kaligayahan na darating at nagsasaad din ito na pag-isipan kung ano ang nais mo sa buhay.

KALAWANG

Ang kalawang (rust) sa panaginip ay nagsasaad ng panghihinayang, kapabayaan o talento at kakayahan na hindi nagamit.

KAHEL NA AHAS

Ang panaginip na ahas na kulay ng kahel (orange snake), ito ay simbolo ng pagmamahal na isang taong malapit sa iyo, tulad ng isang magulang, anak o kapatid.

KULOT NA BUHOK

Ang kulot na buhok (curly hair) sa mga panaginip ay nagpapahiwatig ng kalayaan sa pagpili sa buhay.

KUTSARA

Ang kahulugan ng panaginip na kutsara (spoon) ay simbolo na kasaganahan, kasiyahan o kayamanan.

Share