Kandila (Candles)

Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na kandila?

Ang kahulugan ng iyong panaginip na mga kandila ay simbolo ng katalinuhan, kaliwanagan, kamalayan, paghahanap ng katotohanan at espirituwal na gabay. 

Maaari mong matukoy ang kahulugan ng kandila sa iyong panaginip, depende sa sitwasyon o kung ano ang nangyayari sa loob ng panaginip mo. Ang kandila ay nagdadala ng isang kahulugang ng pag-iibigan, misteryo, o hindi pangkaraniwang mga kaganapan. Bukod dito, ang kandila ay maaari ring maging simbolo ng mga alaala, pag-asa, pagkakataon, kapanatagan, seguridad, at mga lihim.

Ang makita ang isang na kandila na may sindi o apoy sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng swerte at pag-asa ay darating sa iyo kahit sa paraan na maliliit ngunit matatag na hakbang tungo sa inyong nais. Ito rin ay nagsasaad na ikaw ay nasa komportableng yugto ng iyong buhay ngunit maaaring naghahangad ng espirituwal na kaliwanagan. 

Ang makita ang kandila na walang sindi sa iyong panaginip ay nangangahulugan na pakiramdam na kabiguan o rejection. Panghihinayang dahil pakiramdam mo hindi mo nagamit ang iyong buong kakayahan o potensyal. Nagpapahiwatig ito na kailangan mo pang linangin o hubugin ang iyong kakayahan upang maabot ang iyong layunin.

Kung sinisikap mong sindihan ang kandila sa iyong panaginip, ngunit hindi ito nagliwanag, ito ay kumakatawan sa pagkadismaya o kalungkutan dahil sa pagtanggi (rejection) mula sa tao o bagay na gusto mo.

Ang panaginip na hinipan mo ang sindi ng kandila ay simbolo ng pagpapalaya sa bagay o tao na gusto mo o importante sa iyo. Halimbawa mga bagay tulad damit na kahit importante sa ‘yo kailangan mo itong ipamigay (sa iba ay tinatawag na decluttering*) o sa iyong minamahal dahil mas makakabuti sa kanya ang pagpapalaya mo (let go).

(*Ang proseso ng decluttering sa ibang tao ay regular na ginagawa upang magkaroon ng espasyo ang mga kapalit na bagay o bagong biyaya.)

Ang makita sa iyong panaginip na pinagmamasdan mo ang pag-upos o tuluyang pagkatunay ng kandila ay simbolo ng iyong takot sa pagtanda at kamatayan. 

Samantala ang panaginip na durog na kandila ay maaring kumakatawan sa takot dahil sa kawalan ng kakayahan sa pakikipagtalik.

Kung sa iyong panaginip ay nakita mo ang paggawa ng mga kandila, ito ay nagpapahiwatig na iyong pagsusumikap ay gagantimpalaan.

Ang panaginip na pagbili ng kandila ay nagsasaad na igugol mo ang iyong oras at pagsusumikap sa paglinang ng iyong kaisipan at espiritual tulad ng mga libro o paghahanap ng tagapayo upang makatulong sa iyo sa pag-abot ng iyong nais. Kung may nararamdaman kang tuwa o saya habang binibili mo ang kandila sa iyong panaginip, ito ay simbolo na may parating na bisita sa inyong bahay na may dalang swerte o kaligayahan. Maari ring isang sanggol na bagong silang.

Panaginip tungkol sa kandila para sa isang kaarawan (birthday candles) ay simbolo ng bagong simula. Magkakaroon ka ng bagong ideya na magbibigay sa iyo ng mas magandang buhay.

At kung nakatanggap ka naman ng kandila bilang isang regalo, ito ay nagpapahiwatig ng pagmamahal o magpapasiya sa iyo ay matatagpuan mo na.

Ang kahulugan ng panaginip na kandila na nakita mo sa sementeryo o puntod ay simbolo na iyong mga ala-ala na hirap kang limutin. Ang panaginip ay nagsasabi na kailangan mo ng magpatuloy para sa iyong hinaharap sa kabila ng mga ito. Kung ikaw ay nanaginip ng isang kandila na nakita mo na hawak o nasa kamay na yumaong o pumanaw na tao, ito ay tanda ng kapayapaan ng isipan.

Ang panaginip tungkol sa pag-iilaw ng isang kandila sa loob ng Simbahan o Shrine ay madalas na tinutukoy bilang isang palatandaan ng pagiging nag-iisa o hindi pagtanggap ng tulong kapag ito ay kinakailangan. Kahit kaakibat ng mga kandila ay ang panalangin para humingi ng tulong o suporta naglalarawan ang panaginip na ito na iyong mga dalangin o hiling ay hindi nasasagot. Hindi dahil sa ayaw mong tumanggap ng tulong kundi sinusubukan mong gawan ng paraan ng mag-isa ang kaganapan sa iyong buhay hangga’t kaya mo dahil alam mo na ang mga taong nakapaligid sa iyo ay abala rin sa kanilang buhay.

Ang kandila ay karaniwang ginagamit sa seremonya ng relihiyon at sa panalangin. Dahil ito ay kumakatawan ng espirituwal na patnubay at kaliwanagan.

Ang kahulugan ng iyong panaginip na kandila ay maaaring simbolo rin ng iyong pag-uugali lalo na sa usaping espiritual. Kumakatawan rin ang kandila ng paggabay sa mga tao o ikaw mismo ay nangangailangan ng espiritual na patnubay.

Sa maraming paniniwala, ang mga kandila ay may malaking simbolikong papel sa bawat kultura o relihiyon. 

Sa Kristiyanismo, ang kandila ay itinuturing na simbolo ng liwanag ng Diyos o ng liwanag ni Cristo. Ang mga kandila ay ginagamit sa paglilingkod sa Simbahan, at sa oras ng kasiyahan at mga kapita-pitagang okasyon. Ang paggamit ng mga kandila sa panahon ng kamatayan ay nagsasaad o nagpapakita ng liwanag sa kabilang daigdig. 

Sa Hudaismo, ang liwanag mula sa kandila ay paalala tungkol sa banal na presensya ng Diyos, at ang mga kandila ay iniilawan sa mga pista ng Hudyo at sa Shabbat ay nagsisilbing paalala na ang okasyon ay banal at naiiba sa ating pang-araw-araw na buhay. Ganun din ang Diwali, isa sa pinakamahalagang relihiyon ng Hindu ay tinawag na ‘pagdiriwang ng mga ilaw’. Ang Diwali ay binubuo ng kumpletong pag-aayos ng mga dekorasyon, ilaw at ang pagpapasabog ng mga paputok (crackers), atbp.

Sa mga ritwal ng Buddhist, ang kandila ay inilagay sa harap ng templo o estatuwa at mga larawan ng Buddha bilang tanda ng paggalang. Kadalasan ay may kasama itong insenso at mga handog na pagkain at inumin. Ang liwanag ng nagliliyab na ningas ng kandila ay kumakatawan sa liwanag ng mga turo ng Buddha.

Sa iba pang relihiyong tulad ng Kwanzaa, Humanism, Unitarian, Wicca at iba pa, ang pagsisindi at liwanag ng mga kandila ay napakahalaga at ginagamit para sa simbolikong mga layunin.

Samantala sa Islam, ang panaginip ng kandila na may malinaw at matatag o walang pagbabago sa apoy ay nagpapahiwatig ng katapatan ng mga nakapaligid sa iyo at magandang balita.

To watch on YouTube and more videos

Isang maikling kasaysayan tungkol sa kandila

Ang mga kandila ay ginamit ng mga tao mula pa noong unang panahon bilang ilaw ngunit kadalasan ay ginagamit din ito sa ilang mga sagradong ritwal at seremonya.

Bago nagsimulang gumamit ng kandila  ang mga tao para sa pag-iilaw, gumamit sila ng lampara.

Walang nakakaalam kung kailan ginawa ang mga unang kandila. Sinasabing na ang mga sinaunang Romano ay gumagamit ng mga kandila hanggang sa 500 taon bago dumating si Cristo, ganoon din ang sinaunang Griego ngunit walang matibay na ebidensya

Sinasabi rin na ang mga sinaunang Tsino ay gumagamit ng mga kandila na gawa sa taba ng balyena noong 200 taon bago ang panahon ni Cristo.

Ang laganap na paggamit ng mga kandila ay nagsimula sa gitna ng mga panahon. Ang mga sangkap na kung saan ang mga kandila ay gawa sa karaniwang taba ng hayop tulad ng beeswax at tallow. Ang produksyon ng mga kandila noong unang panahon ay hindi isang madaling proseso at napakamahal. Kaya hindi lahat ng tao ay kayang bumili ng kandila. Tanging mayayaman lamang ang may kakayahang bumili ng kandila noong unang panahon.

Ngunit ng dahil sa malaking demand para sa mga kandila ay nakatuklas ang mga tao ng bagong sangkap na paraffin wax kung saan ang kandila ay maaaring gawin sa mas mura na halaga kasabay ng pagkatuklas ng makina na maaring makagawa ng maraming kandila.

Sa ganitong paraan, ibinaba ang presyo ng mga kandila at mas marami ng tao ang kayang bumili ng kandila ngayon.

Simbolo ng kapangyarihan at kahulugan ng panaginip ng mga kandila (Candle) base sa iba’t ibang kulay

To watch on YouTube: https://youtu.be/VGco9_IkCdc

To watch on Facebook: https://bit.ly/2YA5N3r

Ano ang simbolo ng kapangyarihan | kahulugan ng iyong mga panaginip na puting kandila (white candle)

Ano ang simbolo ng kapangyarihan | ibig sabihin ng panaginip na itim na kandila (black candle)

Ano ang simbolo ng kapangyarihan | kahulugan ng panaginip na pulang kandila (red candle)

Ano ang simbolo ng kapangyarihan | ibig sabihin ng panaginip na asul | bughaw na kandila (blue candle)

Ano ang simbolo ng kapangyarihan | kahulugan ng mga panaginip na berdeng kandila (green candle)

Ano ang simbolo ng kapangyarihan | ibig sabihin ng panaginip na kandila na kulay lila (purple | violet candle)

Ano ang simbolo ng kapangyarihan | kahulugan ng iyong panaginip na kandila na kulay kahel (orange candle)

Ano ang simbolo ng kapangyarihan | ibig sabihin ng panaginip na kandila na kulay dilaw (yellow candle)

Ano ang simbolo ng kapangyarihan | kahulugan ng mga panaginip na kandila na kulay rosas (pink candle)?

Ano ang simbolo ng kapangyarihan | ibig sabihin ng  kandila na kulay ginto (gold candle)

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan, lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na umaapaw na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Photo is not mine. Credit to the owner.

Share