L

LANGGAM

Ang langgam (ant)  sa panaginip ay simbolo ng lakas, sigasig, determinasyon, pagkakaisa, pagtitiis, pagpapasiya, sakripisyo, at katapatan. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ang langgam sa antas ng espiritwal ay nagtataglay ng napakalawak na lakas ng katuparan, na nagpapaalala sa iyo na walang madali sa buhay na walang anumang pagsisikap.

Para mas marami pang detalye tungkol sa panaginip na langgam (ant)

LANGKA

Ang panaginip na Langka (Jackfruit) ay simbolo ng kasaganaan at gantimpala mula sa iyong pagsisikap.

LANGIT

Ang panaginip na langit (heaven) ay simbolo ng kaligayahan.

LEON | LION

Ang leon sa panaginip ay kumakatawan sa dignidad, royalty, pamumuno, pagmamataas, at dominasyon. Sumasagisag din ito ng husay, lakas ng loob, pagsalakay at kapangyarihan.

Ito rin ay nagsasaad ng swerte, kaligayahan at katanyagan sa buhay.

Kumakatawan din ito sa papel na ginagampanan ng kapangyarihan mo sa iyong pang-araw-araw na buhay tulad sa pamilya, pag-ibig, trabaho, at buhay sa panlipunan.

Ang leon sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa kinabukasan.

The lion in the dream means dignity, royalty, leadership, pride, and domination. It also symbolizes skill, courage, aggression, and power. Additionally, it implies luck, happiness, success, and fame in life, as well as the power of your role, plays in your daily life such as family, love, work, and social life

Para sa mas marami pang detalye ng panaginip na Leon (Lion)

LILA NA AHAS

Ang panaginip ng mga lilang na kulay ng ahas (Violet | Purple Snake) ay simbolo ng pag-ibig at pagnanasa.

LINDOL

Ang lindol (earthquake) ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng mga pangunahing “pagyanig” na nagbabanta sa iyong katatagan. Simbolo ito ng iyong takot, kawalan ng tatag o tibay at pakiramdam ng wala ng pag-asa (helpless).

Ang lindol ay nagpapahiwatig din ng “guilt” sa isang bagay sa iyong buhay na sa tingin mo ay ikaw ang may “kasalanan”?

Ang panaginip ng isang lindol ay maaari ring nagpapahiwatig na ikaw ay sumasailalim sa isang paglayo sa magulong buhay.

Para sa mas marami pang detalye ng panaginip na Lindol (Earthquake)

LONG HAIR

The long hair (mahabang buhok) dream is a symbol of travel and power.

LONG KNIFE

The dream of a long knife (itak) is a symbol of power, anger, error, and victimhood. It is also a symbol of neglect, shock, or accident.

LUMILIPAD

Ang mga panaginip na lumilipad (flying) ay maaaring kumakatawan sa mataas na pag-asa; pakiramdam na walang makakahadlang mula sa pag-abot ng iyong mga layunin.
Paglipad sa iyong panaginip ay kadalasan ang pakiramdam ay kaligayahan o kalayaan.

Para sa mas marami pang detalye ng panaginip na Lumilipad o Lumututang

LUMP

The lump (bukol) in the dream reflects a very comfortable feeling of obligation.

Share