LAHAT NG BAGAY SA IYONG PANAGINIP AY MAY KAHULUGAN.

Ang simbolo sa panaginip ay isang mensahe.

Bawat simbolo ay nagpapahiwatig base sa iyong nararamdaman, karanasan, kapalaran at higit sa malalim pang kadahilanan na di maabot ng ating isipan at nag-iiwan sa atin ng pagtataka, pangamba, pagkalito ngunit minsan ay kagalakan.

Ayon sa  teoryang Freudian – na ang mga panaginip ay nagsisiwalat ng pag-unawa sa mga natatagong pagnanais at emosyon.

Kabilang sa iba pang mga tanyag na teorya ay iyong nagsasabing ang mga panaginip ay nakakatulong sa pagbuo ng alaala, paglutas sa problema, o simpleng produkto lamang ito ng pasumalang aktibidad ng utak.

Ang pinakaunang naitalang panaginip ay natagpuan sa Mesopotamia, nakatala sa mga luwad na tabletang tinatayang mahigit 5000 taon na ang tanda.

Sa mga kapanahunan ng mga Griyego at Romano, naniwala ang mga tao na ang mga panaginip ay mga direktang mensahe mula sa isa or maraming Diyos, o sa mga nangamatay, at ipinapahiwatig ng mga ito ang hinaharap.

Ang ibang mga kultura ay nagsagawa ng dream incubation, isang paraan ng pagpapahinog ng panaginip. Ito ay naglalayong luminang ng mga panaginip na may pangitain. [1]

Photo is not mine. Credit: Sara Anne |Mga sanggunian: Wikipedia

Share