Langgam (Ant)

Langgam – Ito ay nagpapahiwatig ng paglipat sa isang siyudad kung saan ikaw ay magiging matagumpay. Ang tagumpay na ito ay makakamit mo lamang kung ikaw ay masipag. Ngunit kung ikaw ay tamad, kahirapan ang kapalit nito.

Para sa magkasintahan, ito ay nagpapahiwatig ng maagang pag-aasawa at maraming anak

Source: The meaning of your dreams by Enrique P. Santiago; Photo – credit to the owner.

 

Share