Latest Panaginip Q and A

Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at naramdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay at kultura o relihiyon na iyong nakagisnan.

Ang panaginip ng pag-akyat ng isang puno ay nagpapahiwatig na ikaw ay magiging matagumpay sa buhay mo sa negosyo at gagawin mong masagana ang iyong pamilya sa paraan ng iyong diskarte sa pamumuhay. Sumisimbolo ito ng isang magandang kinabukasan at magandang kapalaran. Ang hinahabol ako ng lalaki ay simbolo na iyong takot o pag-iwas sa mga tao o isyu na nagbibigay sa iyo ng alalahanin. Ang boxing ay simbolo ng pakikibaka mo sa isang taong pinahahalagahan mo at sumisimbolo rin ito ng isang pagsusumikap upang patunayan ang iyong sarili. Nais mong patunayan na ikaw ay mas malakas kaysa sa isang tao na iniisip na mas malakas sila kaysa sa iyo. At pagtalon sa bubong ay nagpapahiwatig ng panganib mula sa iyong kasalukuyang komportableng sitwasyon.

Ang iyong panaginip ay nagsasaad ng isang tagumpay at masaganang buhay ng iyong pamilya. Ngunit, may ilan tao ng pinapahalagahan mo na gustong magbigay sa iyo ng isyu at patunayan na sila ay nakakahigit sa iyo. Ngunit ang pananatili mo sa taas ng puno at hindi pagtuloy sa pagtalon sa bubong dahil nakakaabang ang lalaking humahabol sa iyo ay nagsasaad ng mas ninais mong manatili sa komportableng sitwasyon at wala kang balak patunayan ang iyong sarili sa kanila. Ang patulan sila ay isang lamang panganib ng makakasagabal sa iyong tagumpay.

Ang anghel ay mensahero ng Diyos, simbolo rin ito ng proteksyon, gabay o mensahe ng responsibilidad na ibibigay sa iyo.  Ang langit ay simbolo na kaligayahan. Ang paglipad at pakpak ay simbolo ng paghahangad ng kalayaan at kasiyahan. Samantala ang kamay naman ay simbolo na iyong mga ninanais. Ang nakakasilaw na liwanag na bilog sa panaginip ay simbolo ng Diyos. Ang nakakasilaw na liwanag ay simbolo ng kasaganahan at kasiyahan. Ang bilog  naman ay nagsasaad ng katiyakan. Kumakatawan din ito sa mga taong hindi makasarili.

Ang makita ang isang santo sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na isang espesyal na mensahe. Ang kulot na buhok sa mga panaginip ay nagpapahiwatig ng kalayaan sa pagpili sa buhay at ang mahabang buhok naman ay simbolo ng paglalakbay at kapangyarihan. Ang Santo na babae na mahaba ang buhok na kulot ay naglalarawan na makaramdam ka ng labis na pag-asa. Ang “may inuutos siya sa akin” ay isang gawain na iyong gagampanan.

Marahil ang iyong panaginip ay nagsasabi na mayroon kang parating ng responsibilidad (o pwedeng makalangit na gawain) na magbibigay sa iyong kaginhawaan, kaligayahan at kalayaan, kung ito ay iyong  susundin. Dahil binibigyan ka pa rin ng kalayaan kung ano ang nais mong piliin na paglalakbay. Tandaan, sa bawat responsibilidad ay may kaakibat ng pagsubok at kung susundin mo ang kalooban ng Diyos, ang panaginip ay nagsasaad na may gagabay sa iyo upang magtagumpay.

Para sa mas maraming pang kahulugan ng panaginip

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan, lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na umaapaw na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Share