Lindol (Earthquake)

Ang lindol ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng mga pangunahing “pagyanig” na nagbabanta sa iyong katatagan. Simbolo ito ng iyong takot, kawalan ng tatag o tibay at pakiramdam ng wala ng pag-asa (helpless).

Ang lindol ay nagpapahiwatig din ng “guilt”, isang bagay sa iyong buhay na sa tingin mo ay ikaw ang may “kasalanan”?

Sa panaginip mo, kapag nakahanap ka ng paraan upang makaiwas sa sakuna dulot ng lindol,  ikaw ay magtatagumpay sa mga hamon. Kung ikaw ay na trapped o nasugatan sa panahon ng lindol , ikaw ay magdudusa.

Ayon sa bibliya , ang lindol ay simbolo ng galit at kapangyarihan ng Diyos.

 

Photo – credit to the owner

Share