Lindol (Earthquake)

Image by Angelo Giordano

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na lindol?

Ang kahulugan ng iyong panaginip na lindol ay napakalakas na simbolo, lalo na kung hindi ka nakatira sa isang lugar kung saan ang lindol ay madalas na nangyayari.

Ang lindol ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng mga pangunahing “pagyanig” na nagbabanta sa iyong katatagan. Simbolo ito ng iyong takot, kawalan ng tatag o tibay at pakiramdam ng wala ng pag-asa (helpless).

Ang lindol ay nagpapahiwatig din ng “guilt” sa isang bagay sa iyong buhay na sa tingin mo ay ikaw ang may “kasalanan”?

Ang panaginip ng isang lindol ay maaari ring nagpapahiwatig na ikaw ay sumasailalim sa isang paglayo sa magulong buhay.

Sa panaginip mo, kapag nakahanap ka ng paraan upang makaiwas sa sakuna na dulot ng lindol,  ikaw ay magtatagumpay sa mga pagsubok. Ngunit, kung ikaw ay na trapped o nasugatan sa panahon ng lindol , ikaw ay magdurusa.

Kapag nakita mo sa iyong panaginip na ang iyong bahay ay nanginginig, kisame at lahat ng mga bagay ng dahil sa lindol, ngunit hindi ito bumagsak. Nangangahulugan ito, na maaari kang makakita ng bagong trabaho o ang iyong kasintahan ay ililipat sa ibang lugar ng dahil sa kanyang trabaho.

Kung ang nakita mo sa iyong panaginip ay ang resulta ng isang lindol, ito ay nagpapaalala sa iyo ng posibleng argumento sa iyong pamilya o sakit ng isang miyembro ng pamilya. Kaya dapat mong iwasan ang argumento at gumugol ng mas maraming oras upang alagaan ang iyong pamilya.

Ang panaginip na natunghayan mo ang lindol na matagal ay nangangahulugang ang iyong karera o negosyo ay lalago at magkakaroon ka ng mas maraming pagkakataon upang umunlad.

Ang panaginip ng mga nasirang gusali dulot na lindol, kung ikaw ay walang asawa ngunit may kasintahan, nagpapahiwatig ito na kayo ay masaya sa inyong relasyon sa simula, ngunit magkaroon ng pagbabago at habang tumatagal ang inyong relasyon ay magkakaroon kayo ng problema. Kung ikaw ay kasal na, ang panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-aalala sa mga pwedeng mangyari sa susunod na araw dulot ng mga pagbabagong nararanasan mo ngayon. Kung ikaw naman ay naghahanap ng trabaho, ibig sabihin nito ay matatanggap ka na sa posisyon na angkop sa iyong kakayahan. Kung ikaw ay isang negosyante, ang panaginip ay nagpapahiwatig na maaring mawala ang iyong suwerte sa pagpapayaman at maaari kang gumastos nang higit pa sa kabila ng pagtaas ng kita. Kaya ipinaaalala nito sa iyo na gumastos sa tamang paraan.

Base sa mitolohiyang Griyego, ang isang lindol ay madalas na pinaniniwalaan na isang palatandaan na diyos ay hindi mapakali, ito ay konektado sa espirituwal sa pagpapahayag ng galit.

Sa kultura ng Tsino, ang panaginip tungkol sa isang lindol ay isang magandang pangitain. Ang panaginip na may nararamdamang takot habang nasasaksihan mo ang isang lindol ay nagpapahiwatig na ang ikaw kailangang magsumikap at magtatagumpay ka sa iba’t ibang pagsubok.

Ayon sa bibliya , ang lindol ay simbolo ng galit at kapangyarihan ng Diyos.

To watch on YouTube and more videos

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Share