Lumilipad (Flying) | Lumulutang (Floating)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na lumilipad o lumulutang?

Ang kahulugan ng panaginip na lumilipad o lumulutang ay isa sa mga popular ng panaginip.

Ang mga panaginip na lumilipad ay maaaring kumakatawan sa mataas na pag-asa; pakiramdam na walang makakahadlang mula sa pag-abot ng iyong mga layunin. Paglipad sa iyong panaginip ay kadalasan ang pakiramdam ay kaligayahan o kalayaan.

Kung nagkakaroon ng problema sa paglipad sa iyong panaginip tulad ng  gustong mong lumipad ng mataas ngunit hindi mo magawa, na nanatili ka lang nakalutang mula sa lupa ay maaaring isang indikasyon na may isang bagay na humawak sa iyong sa buhay o may pumipigil sa iyo sa pag-abot sa isang layunin.  Ang pagkakaroon ng mga paghihirap na manatili sa paglipad ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng kapangyarihan sa pagkontrol sa iyong sariling kalagayan.

At kung ikaw ay nakaramdam ng takot habang lumilipad sa iyong panaginip. Maaari rin itong simbolo ng takot na magtagumpay o takot na ipahayag ang iyong sarili at kawalan ng tiwala sa sarili.

Kapag sinuri mo ang iyong panaginip na lumilipad, isaalang-alang ang kahalagahan ng taas, direksyon at bilis ng iyong paglipad.

Ang mataas na paglipad at / o mabilis ay kahalintulad sa iyong antas ng pagtitiwala.

Kung ikaw ay lumilipad na mababa, ipinapahiwatig nito na ikaw ay kontento sa estado ng iyong kasalukuyang buhay.

Lumilipad pabalik nagpapahiwatig na ikaw ay may nais gunitain tungkol sa iyong nakaraan.

Ang panaginip na lumulutang sa hangin ay nagsasabi ng bagong simula at kapayaan.

Ang panaginip na lumilipad ng patungo sa taas ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagsusumikap maabot ang iyong mga pangarap.

Ngunit kung ang paglipad mo ay pababa, ito ay simbolo ng nakakaranas ka ng mga negatibong emosyon ngayon at nais mong unawain ang isang bagay o tao na nagbibigay sa iyo ng alalahanin.

Ang panaginip na ikaw ay lumilipad sa kalawakan ay nagpapahiwatig na walang hanggang potensyal na ikaw ay magiging matagumpay sa mga hamon ng buhay.

Kung lumilipad ka na may pakpak, ito ay simbolo ng swerte, tagumpay at kasaganahan.

Ang panaginip ng lumulutang sa ibabaw ng kalmadong tubig ay tumutukoy sa sinisikap mong magawa ang isang bagay na mahirap, ngunit magtatagumpay ka. Ngunit kung ito naman ay maalon, ay nagpapahiwatig ito ng pinagdadaanan mong hirap sa isyu ng buhay mo ngayon.

Kung sa iyong panaginip ay makita mo ang isang taong lumulutang patungo sa iyo, ito ay tumutukoy sa lalim na inyong koneksyon o relasyon bilang magkaibigan o magkasintahan, maging mag-asawa. Ngunit, kung ito naman ay palayo sa iyo ay nagpapahiwatig ito na inyong paghihiwalay.

Noong unang panahon, pinaniniwalaan na ang isa tao daw na nanaginip na lumilipad ay nagsasabi na siya ay nakakarating sa kaharian ng mga Diyos na walang kamatayan. Ang mga Native Americans, the Babylonians, Hindus, the Tibetan Buddhists at marami pang ibang mga tradisyon ang nagsasabi na ang ating diwa or espiritu ay maaaring umalis sa pisikal na katawan sa panahon ng ating pagtulog. Ang espiritu ay maaaring maglakbay sa napakalayong lugar at kahit na sa iba pang mga mahihiwagang dimension na kilala sa tawag na astral plane. Dito maaari nating kausapin ang ating mga kaibigan na naglalakbay din sa mga dimension, makipag-usap sa mga tao na nasa daigdig ng mga espiritu, o matuto mula sa mga espiritung may kapangyarihan na dating tinatawag ng mga diyos at mga anghel.

Maraming siyentipiko ang naniniwala na may patunay na umaalis sa ating katawan ang ating espiritu upang maglakbay.

To watch on YouTube and more videos

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Share