Ngipin (Teeth)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na ngipin?

Ang kahulugan ng iyong panaginip na ngipin ay mayroong iba’t ibang mga indikasyon. Kung ikaw ay kumukuha ng iyong sariling mga ngipin, maaaring may kaugnayan ito sa iyong pananalita. Maaari din itong mangahulugan na ikaw ay may hawak na isang bagay na tinatago mo kung saan ay nagdudulot sa iyo ng sobrang pagkabalisa. Kung ang ibang tao ay nakikipag-usap sa iyong mga ngipin, maaaring ipahiwatig nito na ang isang tao sa iyong buhay ay nagsisikap na kunin ang mahalagang impormasyon mula sa iyo.

Ang mga ngipin sa isang panaginip ay kadalasang sinasagisag ng pagpapahayag ng damdamin. Kaya ang pagkawala ng ngipin ay kadalasang kumakatawan sa kawalan ng kakayahan na maunawaan o makipag-usap ng isang personal na isyu. Ang mga nawawalang ngipin ay maaaring tumutukoy sa kakulangan ng kumpiyansa na magsalita sa publiko o makipag-ugnayan sa ibang tao.

Kung ibang tao ang naging dahilan ng pagkasira ng iyong ngipin halimbawa sinuntok ka, kaya nasira ang iyong mga ngipin. Ang ganitong panaginip ay nagpapahiwatig na isa sa malapit mong kaibigan o kamag-anak ay nais sirain ang iyong reputasyon.

Kung nabubulok na ngipin naman ang iyong nakita sa panaginip, maaaring ipinahihiwatig nito ang iyong mga pag-aalala at mga takot na iyong pilit na itinatago sa iyong kalooban.

Ang magandang ngipin sa panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay makakapag-asawa ng maganda o guwapo. At kung hinahangaan mo at pinahahalagahan ang iyong mga ngipin para sa kanilang kagandahan, isang pahiwatig ito na ikaw ay magkakaroon ng may napakalawak na talento at kakayahan at ang iyong mga kagalakan ay walang katapusan.

Kung ang nakita mo sa iyong panaginip ay nagsesepilyo (tootbrush) ka ng ngipin , ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong magtrabaho nang mabuti upang mapanatili ang iyong yaman.

Kung sinusuri mo ang iyong mga ngipin, ipinahihiwatig nito na kailangan mong maging maingat sa iyong mga kalaban at protektahan ang iyong sarili mula sa kanila.

Ang maluluwag na ngipin ay nagbabadya ng karamdaman o pagsubok na mapagtatagumpayan mo.

Kung isang ngipin ang natanggal, ito ay nagpapahiwatig ng kamatayan ng kaibigan o kamag-anak. Maari ring palatandaan na magkakaroon ka ng isang mabigat na pananagutan.

Kung lahat ng ngipin ay natanggal, ito ay nagbabadya ng iyong kamatayan o ito ay nagpapahiwatig na ang isang taong malapit sa iyo ay maaaring magdusa mula sa isang sakit.

Ang panaginip ng isang dentista na nililinis ang iyong mga ngipin ay nagpapahiwatig na ang iyong posisyon sa iyong larangan ng trabaho ay magiging matatag at ligtas.

Kung pustiso naman ang iyong nasa panaginip, ito ay nagsasabi ng isang tagumpay dahil sa iyong pagiging masipag at masumikap .

Kung masakit ang iyong ngipin, ito ay nagpapahiwatig ng karangyaan at kaligayahan.

Kabilang ang mga tao sa Tsina o ilang mga bansa sa Kanluran, sinabi na ang panaginip ng pagkawala ng ngipin ay isang indikasyon na magkakaroon ng pagsubok sa iyong kapamilya. Sa lumang Intsik na libro Ang Interpretasyon ng Mga Panaginip ng Duke ng Zhou, sinasabi nito na ang pag-aalis ng ngipin ay simbolo ng “isang bagay na malungkot sa pamilya”.

Sa kabilang banda, ang dakilang mistiko Rabbi Yoel Baal Shem ay nagsasabi na ang mga ngipin na nahuhulog ay makikita bilang isang kahanga-hangang panaginip: Ang mga ngipin ay ginagamit natin upang gilingin ang pagkain, upang madali itong malunok at matunaw. Kinakatawan nito ang araw-araw na na mabigat na gawain upang makapamuhay. Kaya ang panaginip na nahuhulog, ay nagsisimbolo ng pagkalaya mula sa iyong mabibigat na gawain at magdudulot ito ng magandang buhay dahil lalago ang iyong kita.

To watch on YouTube and more videos

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Photo – credit to the Owner


Share