Ngipin (Teeth)

Ang magandang ngipin sa panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay makakapag-asawa ng maganda o guwapo.

Ang maluluwag na ngipin ay nagbabadya ng karamdaman.

Kung isang ngipin ang natanggal, ito ay nagpapahiwatig ng kamatayan ng kaibigan o kamag-anak.

Kung lahat ng ngipin ay natanggal, ito ay nagbabadya ng iyong kamatayan.

Kung masakit ang iyong ngipin, ito ay nagpapahiwatig ng karangyaan at kaligayahan.

 

Source: The meaning of your dreams by Enrique P. Santiago
Photo - credit to the Owner

Share