P

PAGLALAKBAY SA MALAWAK NA DAAN

Ang paglalakbay sa malawak na daan ay simbolo ng susunod mong hakbang o desisyon upang mapabuti pa ang iyong buhay dahil ang panaginip na ito ay nangangako na kasiyahan at kagalakan tulad ng pagkakaroon ng magandang hanapbuhay, masayang pamilya at magandang daloy ng pananalapi.

PASKO

Ang panaginip na Pasko (Christmas) ay nagpapa-alala ng isang mataas ng pag-asa at suporta mula sa iyong pamilya.

Para sa mas maraming detalye ng ukol sa panaginip na Pasko | Christmas

PATAY NA AHAS

Kung patay na ang ahas (dead snake) na nakita mo sa iyong panaginip, ito ay simbolo ng pagtatapos ng pagsubok tulad ng paglilinlang at bagong simula ng iyong buhay.

PIG

The meaning of your dream pig (baboy) represents good and bad things in your life and personality.
Pigs in dreams denote pleasure, income, and prosperity, but they can also symbolize greed, stubbornness, selfishness, laziness, greed, exaggeration, etc.
It also implies trial, but because of your hard work, you can overcome it. So the dream pig is a symbol of change into a prosperous life and a good personality.

PILAK

Ang panaginip na pilak (silver) ay isang magandang simbolo ng kayamanan o pag-unlad. Ngunit ito rin ay simbolo ng kasakiman at tukso

PILAK NA AHAS

Ang panaginip na ahas na pilak (silver snake) ay nangangahulugang maaari kang makakuha ka ng pera o magandang kapalaran tulad ng promotion sa iyong trabaho o paglago ng iyong negosyo.

PULANG AHAS

Ang panaginip tungkol sa pulang ahas (red snake) ay nagpapahiwatig ng mga problema sa relasyon sa ilan sa mga taong kakilala mo. Ito rin  ay nangangahulugang magkakaroon na parating na pagsubok ngunit kapag ito ay nalampasan may darating na may kasaganaan at kayamanan. Bilang isang halimbawa, maaari pansamantalang mawala ang iyong trabaho ngunit sa katagalan ay makakuha ng isang mas mahusay at magandang karera na may magandang kita at magiging masagana. Ang pulang ahas din sa panaginip ay nagpapahiwatig na ihinto mo muna ang iyong ginagawa sa ngayon upang makapag-isip ng bagong paraan.

PURPLE SNAKE

The dream of purple snake (lila na ahas) colors is a symbol of love and passion.

PUTI NA AHAS

Ang panaginip ng puting ahas (white snake) ay simbolo ng pagbabago tulad na ikaw ay magiging kalmado, mas matalino, at mas positibo. Ito rin ay simbolo ng parating ng biyaya.

PUWET

Ang puwet o pwet (anus) sa panaginip ay simbolo ng pag-aalis ng mga bagay, pagbabago ng pag-uugali, paglimot sa mga negatibong damdamin o pangyayari sa buhay na hindi na kailangan. Simbolo rin ito ng iyong pagsisisi.

Share