Undas, Araw ng mga Santo at Halloween

Ito ba ang nasa iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na Undas, Araw ng mga Santo at Halloween? Ano at...

Rosaryo at Biblia

SAAN SA BIBLIA MAKIKITA ANG PAGDARASAL NG ROSARYO? Napapanahon ang tanong dahil ang Oktubre ay buwan ng Santo Rosaryo. Hindi makikita ang pagdarasal ng rosaryo...

Palaspas (Palm)

Ito ba ang nasa iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na palaspas? Ang kahulugan ng iyong panaginip na palaspas (dahon...

Langgam (Ant)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na langgam? Ang kahulugan ng iyong panaginip na langgam...

Lindol (Earthquake)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na lindol? Ang kahulugan ng iyong panaginip na lindol...

Dugo (Blood)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na dugo? Ang kahulugan ng iyong panaginip na dugo...

Tubig (Water)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na tubig? Ang kahulugan ng iyong panaginip na tubig...

Leon (Lion)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na leon? Ang kahulugan ng iyong panaginip na leon...

Singsing (Ring)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na singsing? Ang kahulugan ng iyong panaginip na singsing...