Paputok (Fireworks)

Paputok, ay isang simbolo ng pagdiriwang, hindi inaasahang balita o kayamanan. Maaari rin nitong ipahiwatig biglaang pangyayari na tila nakakagulat o walang kasiguruhan. Ito

Read More

Anus (Puwet)

Ano ang ipinahihiwatig ng anus (puwet) sa iyong panaginip Ang Anus (pwet) sa panaginip ay simbolo ng pag-aalis ng mga bagay, pagbabago ng pag-uugali, paglimot

Read More

Biblia at Bangungot

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa masasamang panaginip/bangungot? Sagot: Ang masasamang panaginip/bangungot ay nagdudulot ng malakas na negatibong damdamin tulad ng takot at

Read More

Bulkan (Volcano)

Bulkan – Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang ibig sabihin nito? Sa panaginip ang kahulugan ng isang bulkan, na unang

Read More