Palaspas (Palm)

Ito ba ang nasa iyong panaginip kagabi? Anong ibig sabihin ng palaspas sa iyong panaginip?

Ang palaspas (dahon ng palma o palmera) sa panaginip, ay isang simbolo ng kapangyarihan at kasaganaan. Kaya kung madalas ito sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay.

Kung nanaginip ka ng isang mataas at luntiang palaspas nangangahulugan ito na ang lahat ng iyong mga hangarin, mga pangarap at mga plano ay matutupad sa lalong madaling panahon, ngunit huwag magmadali, mas mabuti na hayaan ang sitwasyon at magtiwala sa sariling kapalaran.

Kung sa iyong panaginip ay hinawakan mong ang palaspas, ito ay nagpapahiwatig ng promotion sa iyong trabaho o panibagong sangay na iyong negosyo. Ngunit, kung sa iyong panaginip ay nag-alinlangan kang hawakan o hindi mo hinawakan ang palaspas, ay simbolo ito na iyong pag-aalinlangan na tanggapin ang mga bagong oportunidad na dumating sa iyong buhay.

Kung nakita mo ang isang palaspas na mayroong kasamang o puno ng prutas, ito ay sumasalamin na iyong pagnanais na maging isang pinuno.

Kung isang dalaga o binata naman ang nakakita ng palaspas sa panaginip, ito ay nagpapahiwatig na nalalapit na pag-aasawa at simbolo rin ito ng pag-unlad sa buhay at pinansyal.

Ang palaspas sa panaginip na napapalibutan ng iba pang mga puno sa kalikasan, ay nangangahulugang ang mayroong solusyon sa lahat ng mga problema. Kailangan mo lang ng ilang oras upang maisaayos ang mga kaisipan at mga ideya.

Kung maraming palaspas ang nakita mo sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan ng kaligayahan at kasaganahan ay parating na sa iyong buhay. At lahat ng paghihirap ay iyong malalampasan.

Ang panaginip na ang palaspas ay nasa ibabaw na iyong bahay, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay magkakaroon ng isang matatag at mataas na posisyon sa lipunan.

Kung puno ng palma (palm tree) ang nakita mo sa iyong panaginip at ito ay pinalago lamang sa isang palayok o tub, ay nagpapahiwatig ng isang problema na parating sa hinaharap tulad pagtataksil ng isa sa mga mahal natin sa buhay.

Kung ang isang tao ay may isang panaginip kung saan lumalaki ang isang puno ng palma (palm tree) sa baybayin, nangangahulugan ito na ang isang mahal mo ay magbibigay ng isang napakasayang sorpresa o maghanda ng isang romantikong paglalakbay.

Samantala, ang simbahang katoliko ay nagdiriwang ng Linggo Ng Palaspas (Palm Sunday) ay upang gunitain ang pagdating ng Panginoon sa Herusalem.

Ayon sa Bibliya John 12:12-13

“Sa sumunod na araw maraming tao na nagpunta sa kapistahan ay narinig na paparating si Hesus sa Herusalem.”

“Kaya kumuha sila ng mga dahon ng palmera (palaspas) at nagsilabas para salubungin SIYA habang sumisigaw: Hosanna! Mapalad SIYA na dumarating sa ngalan ng Panginoon —ang Hari ng Israel!”

Ang mga tao ay nagsisimba na may hawak na palaspas na gawa sa puno ng palma o palmera. At karaniwang nilalagyan ng mga imahe ni Jesus o ni Maria. Winawagayway ito bilang tanda ng pagpapakasakop ng isang tao kay Kristo bilang isang hari at habang binabasbasan naman ng pari sa bago o pagkatapos ng Banal na Misa. Isang kaugalian na ginagawa rin sa Roma ng maraming mga Pilipino ngunit sa loob ng bahay na ito isinasabit. Ngunit kadalasan ito ay isinasabit sa harapan ng mga pintuan o nilalagay sa altar at nananatili doon dahil pinaniniwalaang tinataboy nito ang masasamang espiritu at nagdadala ng swerte.

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Image by Vicky Singh

Share

One thought on “Palaspas (Palm)

Comments are closed.