Pasko (Christmas)

Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na Pasko (Christmas)?

Pasko ay isang banal ng pagdiriwang ng mga kristyano. Ang pasko sa panaginip ay nauugnay sa maraming mga kaganapan. 

Ang panaginip na pasko ay nagpapa-alala ng isang mataas ng pag-asa at suporta mula sa iyong pamilya.

Ang panaginip na nagsisimba ka sa araw ng Pasko ay tanda ng iyong pasasalamat, gayon din kung kasama mo ang iyong pamilya sa panaginip na nagsisimba ay nagsasaad ng mas matatag na pagsasama-sama. Kung maraming tao ang nagsimba sa araw ng Pasko sa iyong panaginip ay nagsasaad ng kasaganaan, ngunit kung walang tao ang simbahan sa araw ng Pasko ay simbolo ng kalungkutan.

Ang makarinig ng awiting pamasko sa panaginip ay nagsasaad ng mga magandang ala-ala. Kapag sa iyong panaginip ay may nangangaroling, ito ay nagpapahiwatig na magbigay ka ng kabahagi ng iyong pagpapala upang lalo ka pang makatanggap ng biyaya.

Ang panaginip na ikaw ay bumibili sa panahon ng Pasko, ito ay simbolo ng kabaitan, friendly, pasasalamat at kasiyahan

Ang regalo sa Pasko sa panaginip ay simbolo ng parating na swerte o biyaya. 

Ang makatanggap ng regalo sa pasko ay nagsasaad ng parating kaligayahan at magandang oportunidad o balita na hindi inaasahan. 

Kung nakita mo naman ang iyong sarili na tumutulong sa iba sa araw ng Pasko, nagpapahiwatig ito ng biyayang parating mula sa Diyos.

Para sa iba pang detalye, maari niyong mapanood dito sa YouTube

To watch on YouTube and more videos

Anong kahulugan ng panaginip na may nangangaroling
Anong ibig sabihin ng panaginip na kumakanta ng pamasko sa Choir

Ano ang kahulugan ng panaginip na kumakanta ng pamasko na wala sa tono sa Choir
Ano ang ibig sabihin ng panaginip na Chirstmas Decoration

Anong kahulugan ng panaginip na Christmas Bells
Anong ibig sabihin ng panaginip na Kampana ng Simbahan

Ano ang kahulugan ng panaginip na Christmas Tree
Ano ang ibig sabihin ng panaginip na Christmas Lights

Anong kahulugan ng panaginip na Santa Claus
Anong ibig sabihin ng panaginip na Snow

Ano ang kahulugan ng panaginip na naglalaro ang mga bata sa araw ng Pasko

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Share