Pera (Money)

Ito ba nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na pera?

Ang ibig sabihin ng panaginip na pera (barya man o papel) ay simbolo ng kayamanan. Nagsasaad din ito ng tiwala sa sarili, mahusay na abilidad, kapangyarihan, at kasaganaan.

Ngunit, ito rin ay isang paalala tulad ng papel na pera sa panaginip ay nagsasabi sa iyo na bayaran ang iyong bills o mga utang. Samantala ang barya naman ay nagsasabi ito ng baguhin ang ilan sa iyong nakagawian sa paghawak ng pera.

Ang kahulugan ng panaginip na pera ay kumakatawan sa iyong pagtitiyaga at mahusay na abilidad sa pagsasakatuparan ng iyong mga ninanais. Ito rin ay  kumakatawan sa kapangyarihan o kakayahan mo upang makamit ang mga layunin. 

Kung gaano kalaki ang halaga ng pera na nasa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ito ng katumbas na iyong tiwala sa iyong sariling kakayahan at sa plano ng Diyos sa pagkamit ng iyong mga pangarap. 

Kung nakakita ka ng marami o sangkaterbang pera, ang panaginip na ito ay maaring nagbabadya sa iyo ng kayamanan at kasaganaan. Ito ay simbolo ng luho na walang pag-alala tungkol sa hinaharap.

Ang panaginip na wala kang pera ay simbolo ng iyong kawalan ng tiwala sa sarili, o mababang pagpapahalaga sa iyong sarili.

Ang panaginip tungkol sa paghahanap ng pera ay isang maganda tanda na nagpapahiwatig ng mas magandang hinaharap, materyal na makukuha at kaligayahan sa buhay. Maaaring nagsasaad din ang panaginip na ito ng pagtanggal ng mga balakid at paglitaw ng mga bagong oportunidad at mapagkukunan para matupad ang iyong mga mithiin. Ito rin ay simbolo ng tagumpay tulad sa negosyo at trabaho.

Ang panaginip na nagbibilang ka ng pera sa panaginip ay simbolo na iyong pagsusuri sa iyong sarili base sa iyong kahalagahan at kapangyarihan. Ngunit, ang panaginip na ito ay isa ring paalala na baguhin ang iyong mga gawi sa paggastos at bawasan ang iyong mga gastusin.

Samantala, ang ibig sabihin ng panaginip na pagtanggap ng pera ay nagsasaad ng pagtanggap ng karunungan na magdadala sa iyo sa kasaganaan.

Sa Hindu,ang pagtanggap ng pera sa isang panaginip ay nangangahulugan ng kasaganaan sa mundo, habang ang mga panaginip na pagbibigay ng pera ay simbolo ng kabutihang-loob.

Ang pagbibigay ng pera sa iba sa panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay magiging mas matagumpay. Ito rin ay nagsasaad ng tulong sa ibang tao upang makamit ang kanilang layunin. 

Ang manalo ng pera sa panaginip ay kumakatawan sa pakiramdam ng pagiging masuwerte. Ito rin ay simbolo ng tiwala sa sarili, at paniniwala sa iyong mga layunin. Ang iyong kaisipan ay naghahanda ng tanggapin ang gantimpala na iyong makukuha.

Ang isang milyon na napanalunan mo sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng kayamanan at kaligayahan ay darating sa inyo. 

Para sa karagdagang simbolo ng pera sa panaginip, maari niyo mapanood sa video na ito.

To watch on YouTube and more videos

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Share