R

RELO

Ang relo (watch) ay simbolo ng importanteng oras o ang panahon ay huwag sayangin at simbolo rin ito ng deadlines. Nagsasabi din ito ng bilisan mo ang iyong pagdedesisyon bago ka pa maubusan ng oras para matupad mo ang iyong mga tungkulin o makuha mo ang iyong pangarap dahil kung ito ay isang magandang pagkakataon, baka mapunta pa ito sa iba.

Ngunit sa kabila ng bilis na kinakailangan, nagpapayo rin ito ng matutong mag-relax ng kaunti. Huwag gawing kumplikado ang iyong layunin para maging perpekto. Subukan gawin ang mga bagay o deadlines sa paraan na kalmado ka lang o hindi ka pressure.

Nagpapahiwatig din ito ng kaginhawaan at pera. Kung ikaw ay isang negosyante, ang relo sa panaginip ay nagpapahiwatig ng magandang kapalaran. Basta’t mag-iingat lang sa pamumuhunan at pagtitiwala.

RED SNAKE

The dream of a red snake (pulang ahas) indicates a conflict with some of the people you know. It also means that there will always be trials, but expect prosperity and wealth when you surpass it. As an example, you may temporarily lose your job, but in the long run, you will get a better career with a good income and be prosperous. The red snake also in the dream suggests that you stop what you are doing now to think of a new way.

RUST

Dream rust (kalawang) denotes regret, neglect, or talent and ability not used.

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan, lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na umaapaw na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Share