Singsing (Ring)

 
Ang singsing sa panaginip ay simbolo ng isang relasyon, paggalang at katapatan.
 
Ang singsing para sa kasal (wedding ring) ay  simbolo ng isang pangako.
Kung may isang tao na nagsuot ng singsing sa iyong daliri, ito ay nagpapahay ng pag-iisang dibdib.
 
Kung engagement ring ang iyong napaginipan, ito ay simbolo ng tunay na katapatan.
 
Ang isang maybahay na nanaginip na nawawala ang kanyang singsing ay kailangan mag-ingat. Ito’y nagpapahiwatig na ang kanyang asawa ay hindi tapat sa kanya. Ang naputol na singsing ay nagbabadya na kamatayan ng kabiyak.
 
At sa spritual na paliwanag, katulad ng bilog ito ay simbolo ng walang hanggang at pagka-Diyos
 

Sanggunian: The Meaning of your Dreams by Enrique P. Santiago Photo – credit to the owner

Share