Tag: bible

Rosaryo at Biblia

SAAN SA BIBLIA MAKIKITA ANG PAGDARASAL NG ROSARYO? Napapanahon ang tanong dahil ang Oktubre ay buwan ng Santo Rosaryo. Hindi makikita ang pagdarasal ng rosaryo...

Biblia at Bangungot

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa masasamang panaginip/bangungot? Sagot: Ang masasamang panaginip/bangungot ay nagdudulot ng malakas na negatibong damdamin tulad ng takot at matinding...