POSIBLENG ang kinakatakutang Coronavirus na kumitil ng mahigit 17 katao ay galing sa pagkain ng mga paniki o ahas na nagsimula sa Wuhan, China, ito...