Paputok (Fireworks)

Paputok, ay isang simbolo ng pagdiriwang, hindi inaasahang balita o kayamanan. Maaari rin nitong ipahiwatig biglaang pangyayari na tila nakakagulat o walang kasiguruhan. Ito

Read More