Tag: ibig sabihin ng panaginip

A

AHAS Ang kahulugan ng iyong panaginip na ahas (snake) ay karaniwan simbolo ng paghihirap na pinagdadaanan sa buhay, kasamaan, pandaraya, kaaway na lihim, tukso at...

Aso (Dog)

Ito ba nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na aso? Ang kahulugan ng iyong panaginip na aso ay...

Ahas (Snake)

Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin na panaginip ng mga ahas (Snakes) Ang kahulugan ng iyong panaginip...

Kandila (Candles)

Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na kandila? Ang kahulugan ng iyong panaginip na mga...

Palaspas (Palm)

Ito ba ang nasa iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na palaspas? Ang kahulugan ng iyong panaginip na palaspas (dahon...

Langgam (Ant)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na langgam? Ang kahulugan ng iyong panaginip na langgam...

Lindol (Earthquake)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na lindol? Ang kahulugan ng iyong panaginip na lindol...

Dugo (Blood)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na dugo? Ang kahulugan ng iyong panaginip na dugo...

Tubig (Water)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na tubig? Ang kahulugan ng iyong panaginip na tubig...

Leon (Lion)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na leon? Ang kahulugan ng iyong panaginip na leon...