Tag: kahulugan ng iyong panaginip

Lumilipad (Flying) | Lumulutang (Floating)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na lumilipad o lumulutang? Ang kahulugan ng panaginip na...

Bulkan (Volcano)

Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na bulkan? Ang kahulugan ng panaginip na bulkan ay...

SLEEP PARALYSIS or Waking Nightmare

SLEEP PARALYSIS o Waking Nightmare: Paano ito maiiwasan at ano ang gagawin upang magising agad? Naranasan mo na ba na kakatulog mo pa lang pero...

MULTO (GHOST)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na multo? Unang bahagi (Part 1) Ang kahulugan ng...