Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na langgam? Ang kahulugan ng iyong panaginip na langgam...