Tag: panaginip

E

EARTHQUAKE Earthquake (lindol) indicates that you are experiencing major “tremors” that threaten your stability. It is a symbol of your fear, insecurity, or helplessness. The...

J

JACKFRUIT Dream jackfruit (langka) is a symbol of prosperity and reward from your efforts. JEWELRY Dream jewelry (alahas) can be a symbol of success and...

V

VIOLET SNAKE The dream of violet snake (lila na ahas) colors is a symbol of love and passion. VOLCANO The dream meaning of volcano (bulkan)...

K

KAGALAKAN Ang kagalakan (joy), tuwa o masarap na pakiramdam sa panaginip ay isang positibong tanda ng kaligayahan na darating at nagsasaad din ito na pag-isipan...

I

ITAK Ang panaginip na itak (long knife) ay simbolo ng kapangyarihan, galit, pagkakamali, at biktima. Simbolo rin ito ng kapabayaan, pagkabigla o mga hindi sinasadyang...

M

MANGGA | MANGO Ang panaginip na puno ng mangga ay nagpapahiwatig ng tagumpay at magkakaroon ka ng magandang kapalaran tulad sa paglago ng negosyo o...

P

PAGLALAKBAY SA MALAWAK NA DAAN Ang paglalakbay sa malawak na daan ay simbolo ng susunod mong hakbang o desisyon upang mapabuti pa ang iyong buhay...

A

AIRPLANE The definition of an airplane (eroplano) in a dream illustrates all the incredible possibilities of change, different experiences, and discoveries in your life. ANT...

Pera (Money)

Ito ba nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na pera? Ang ibig sabihin ng panaginip na pera (barya...

Aso (Dog)

Ito ba nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na aso? Ang kahulugan ng iyong panaginip na aso ay...