Tag: panaginip

P

PASKO | CHRISTMAS Ang panaginip na Pasko ay nagpapa-alala ng isang mataas ng pag-asa at suporta mula sa iyong pamilya....

A

AHAS Ang kahulugan ng iyong panaginip na ahas (snake) ay karaniwan simbolo ng paghihirap na pinagdadaanan sa buhay, kasamaan, pandaraya, kaaway na lihim, tukso at...

Pera (Money)

Ito ba nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na pera? Ang ibig sabihin ng panaginip na pera (barya...

Aso (Dog)

Ito ba nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na aso? Ang kahulugan ng iyong panaginip na aso ay...

Kandila (Candles)

Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na kandila? Ang kahulugan ng iyong panaginip na mga...

Undas, Araw ng mga Santo at Halloween

Ito ba ang nasa iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na Undas, Araw ng mga Santo at Halloween? Ano at...

Rosaryo at Biblia

SAAN SA BIBLIA MAKIKITA ANG PAGDARASAL NG ROSARYO? Napapanahon ang tanong dahil ang Oktubre ay buwan ng Santo Rosaryo. Hindi makikita ang pagdarasal ng rosaryo...

Palaspas (Palm)

Ito ba ang nasa iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na palaspas? Ang kahulugan ng iyong panaginip na palaspas (dahon...

Langgam (Ant)

Ito ba ang nilalaman ng iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na langgam? Ang kahulugan ng iyong panaginip na langgam...