Ito ba nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na pera? Ang ibig sabihin ng panaginip na pera (barya...