RELO Ang relo (watch) ay simbolo ng importanteng oras o ang panahon ay huwag sayangin at simbolo rin ito ng deadlines. Nagsasabi din ito ng...