Tubig (Water)

Ang tubig ay madalas kumakatawan sa ating damdamin at malalim na kamalayan.
May iba’t – ibang pahiwatig ang kalidad ng tubig
  • Malamig na tubig ay simbolo ng malayo ang loob mo sa isang tao. Kung sa may asawa, nagpapahiwatig ito na malamig ng damdamin sa iyong kabiyak.
  • Mainit ng tubig ay pahiwatig na iyong matinding galit.
  • Kumukulong tubig ay simbolo ng stress o problema na nagpapahirap ng iyong emosyon.
  • Kalmadong tubig ay simbolo ng kapayaan ng iyong isip at damdamin.
  • Maruming tubig ay maaring nagpapahiwatig ng negatibong pag-iisip at emosyon o ikaw ay maaring hindi nag-iisip nang malinaw tungkol sa isang sitwasyon.
  • Dumadaloy na tubig ay simbolo na ikaw ay marunong makipag-kapwa at madaling pakisamahan.
  • Rumaragasang tubig ay nagpapahiwatig na nais mong takasan o huwag ng isipin ang iyong problema.

Share