Undas, Araw ng mga Santo at Halloween

Ito ba ang nasa iyong panaginip kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na Undas, Araw ng mga Santo at Halloween?

Ano at saan nagmula ang tradisyon na ito?

Kahulugan ng Panaginip na Undas (Araw ng mga Patay), Araw ng mga Santo at Halloween

Araw ng mga Santo ay isang kapistahan na kilala rin sa tawag na Todos los Santos na maaring nagmula sa sinaunang Romano sa pagdiriwang ng kapistahan ng Lemuria, na ang mga kaluluwang hindi matahimik ay pinapayapa.

Ginugunita ito sa magkakaibang petsa hanggang itinakda ni Pope Gregory III (731-741) ang Nobyembre 1 bilang opisyal na petsa ng Todos Los Santos, ngunit sa mga Silangang simbahan ay isinasagawa ito tuwing unang Linggo matapos ang Pentecost.

Ang Araw ng mga Santo o Todos Los Santos, sa Ingles ay kilalang Hallowmas (ang ibig sabihin ng “hallow” ay santo at ang “mas” ay misa), All Hallows, o All Saints’ Day ay ginugunita bilang isang kapistahan para sa lahat ng santo, kilala man o hindi.

Ang kahulugan ng panaginip na Todos los Santos o All Saints’ Day o Araw ng mga Santo ay nagpapahiwatig ng kasiyahan.  Ang panaginip na ito ay nagpapakita na magkakaroon ka ng masayang buhay at makakakuha ka ng tulong mula sa mga taong hindi mo kakilala.

Ang ika-31 ng Oktubre ay “Ang Bisperas ng Todos los Santos” o Halloween sa ingles. Ito rin ay kilala bilang “Gabi ng Pangangaluluwa”.

Ang Pangangaluluwa ay isang nakasanayang tradisyon ng Pilipino, na ngayon ay nakikita lamang sa mga probinsya, kung saan ang isang pangkat ng mga tao ay huminto sa iba’t ibang mga bahay sa gabi ng bisperas na umaawit at humihingi ng limos at panalangin.

Ang mga tao ay kumakatawan sa mga kaluluwang natigil sa purgatoryo, humihingi ng mga panalangin mula sa buhay upang matulungan silang makarating sa langit. Halimbawa ng mga titik ng awit ng Pangangaluluwa:

Kami po’y kaluluwang tambing
Sa purgatoryo nanggaling
Kung kami man ay naliligaw
Sana ay inyong tulungan.

Kaluluwa’y dumaratal
Sa tapat ng Durungawan
Kampanilya’y tinatantang
Ginigising ang mga buhay

Halloween o ang “Trick OR Treat” ay isa ring nakasanayang tradisyon tuwing bisperas ng Todos Los Santos sa maraming bansa. Ang mga bata ay naka-costume at nagpupunta sa bahay-bahay, humihingi ng treats sa pariralang “Trick or Treat“. Ang “treat” ay karaniwang ilang anyo ng kendi, bagaman sa ilang kultura ay ginagamit ang pera.

Ang kahulugan ng panaginip na “Trick OR Treat”, sa pangkahalatan ay simbolo ng pabibigay at pagtanggap.

Kung ikaw ang nag-Trick OR Treat sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong matuto na magpahayag ang iyong saloobin at magkaroon ng kumpyansa sa sarili.

Ang kawalan ng tiwala sa sarili ay pwede maging dahilan para hindi maabot ang pangarap. Nagsasaad din ito na huwag kang mahiyang magsabi ng pangangailan mo sa iba.

Kung nakita mo naman sa iyong panaginip ay may nag-Trick OR Treat sa iyo na ibang tao, ito ay nagsasaad ng ikaw ang may kontrol sa isang sitwasyon. Nasa posisyon ka upang magpasya halimbawa ng reward, nasa iyo ang pagpapasya kung sino ang makakakuha nito, at kung magkano ang makukuha nila.

Ang kahulugan ng panaginip na Halloween ay simbolo ng pagtatago na iyong tunay na sarili dahil sa kakulangan sa kumpyansa o takot na ikaw ay makatanggap ng pang-iinsulto mula sa iba. Ngunit, minsan ito rin ay simbolo ng mga tao o multo na may kaugnayan sa iyong buhay.

Ang ika-2 ng Nobyembre, ang Araw ng mga Kaluluwa ay paggunita sa lahat ng yumaong mananampalataya na hindi pa nadadalisay at nakararating sa langit. Sa Pilipinas, tinatawag din itong Araw ng mga Patay, Pista ng Patay, o Undas.

Ang tradisyong ito maitutulad sa “Dia de los Muertos” o “Day of the Dead” ng Mexico,  kung saan ang mga pamilya ay nagtitipon-tipon sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay.

Ang kahulugan ng panaginip na Undas o Araw ng mga Patay o Kaluluwa, sa pangkalahatan ay simbolo ng pagbabago. Ang panaginip ay nagsasabi ng kalimutan mo na ang mga nakaraan mabuti man o  masama upang matanggap ang mga parating na pagbabago sa hinaharap na siyang magbibigay sa iyo ng higit na kasiyahan. 

Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa mga simbolo ng iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emosyonal, at pisikal na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluwensya na ating kultura. Kaya kung ang iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin. Magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtam. Ngunit, kung ang iyong panaginip ay negatibo ang ipinahihiwatig, ito ay isa lamang “babala” na maaring maiwasan at malampasan, basta’t magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede ring maging positibo dahil ito ay nakadepende kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Tandaan, lahat ng pagsubok at paghihirap ay may kapalit na umaapaw na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos.

Sanggunian: Wikipedia; The image is not mine. Credit to the Owner

Share